Nu inleds Nationella Brottsofferveckan 2019

Av på 18 februari, 2019

Nu inleds Nationella Brottsofferveckan 2019 – situationen för drabbade allvarligare än på många år!

När den grova brottsligheten ökar samtidigt som många brott inte klaras upp är behovet av hjälp, stöd och skydd åt de som drabbas större än någonsin.

– Dessvärre tvingas vi konstatera att situationen för brottsdrabbade är allvarligare än på många år, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Det handlar bland annat om att:

  • det talas allt mindre om brottsdrabbade i media och i det offentliga samtalet,
  • frågorna inte tas på tillräckligt stort allvar av polis, åklagare och socialtjänst,
  • det är stora skillnader i landet vad gäller möjligheter till hjälp, stöd och skydd,
  • arbetet i stor utsträckning fortfarande bygger på eldsjälar,
  • det finns brister i tillämpningen av lagstiftningen,
  • det finns brister i kunskapen hos olika yrkesgrupper som möter brottsdrabbade.

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2019 uppmanar vi därför justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Mikael Damberg samt resten av regeringen att prioritera brottsofferfrågorna på ett helt annat sätt än vad som gjorts under det senaste decenniet.

– Det är hög tid att Sverige lever upp till de internationella åtaganden som finns inom detta område. Att brottsdrabbade får hjälp, stöd och skydd är en viktig del för att bibehålla tilliten till samhället och handlar ytterst om skyddet av vår demokrati, konstaterar Magnus Lindgren.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in