Nu kan företagare återigen söka omsättningsstöd

By on 2 oktober, 2021

Från 1 Oktober 2021 öppnar ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Under året har enskilda näringsidkare och handelsbolag kunnat söka stöd för omsättningstapp som orsakats till följd av coronapandemin. Regeringen har förlängt stöden vid ett flertal tillfällen och från den 1 oktober finns det återigen möjlighet att söka stöd för omsättningstapp som uppstått under juli till september 2021.

Länsstyrelserna har fortsatt i uppdrag att handlägga och besluta om de förlängda stöden. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi hoppas att fler företag som har haft det svårt under pandemin nu tar chansen att få ekonomisk hjälp från staten. Förhoppningsvis är pandemin på väg att släppa sitt grepp om samhället så företagarnas ekonomi får chansen att återhämta, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för de båda omsättningsstöden.

Länsstyrelserna har sedan i november 2020 byggt upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Hittills har det fattats beslut i cirka 31 500 ärenden.

Omsättningsstöden

För att kunna söka stöd för juli-september 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.

Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.

Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.

De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2021 och ansökan är öppen till och med den 30 november 2021.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare – https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare.html
Omsättningsstöd till handelsbolag – https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/omsattningsstod-till-handelsbolag.html

You must be logged in to post a comment Login