Nu kartläggs det farliga truckarbetet

Av på 18 januari, 2015

Varje år rapporteras 800 – 900 olyckor som involverar truckar. Det gör att trucken är den maskin som orsakar allra flest anmälda arbetsolyckor, ett problem som drabbar såväl individer och företag som samhället i stort. För att nå en säkrare arbetsmiljö genomför TYA med hjälp av Statistiska Centralbyrån i februari en stor undersökning bland truckförare.

3 000 personer som genomgått en truckförarutbildning i TYA:s regi ska få möjlighet att besvara frågor om sin arbetsmiljö. Maria Vigren leder projektet Trucksäkerhet på TYA. Hon hoppas på att undersökningen kan ge svar på de hypoteser som finns kring varför truckarbete är så riskfyllt och vad det är som leder till ett säkert truckarbete.

– Vi tror att det kan handla om en kombination av kunskap och erfarenhet bland de som arbetar med truckar, dels om arbetsorganisation och en arbetsmiljö som uppmuntrar säkra eller riskfyllda beteenden. Nu hoppas vi få in tillräckligt många svar på undersökningen för att kunna dra ordentliga slutsatser kring våra frågeställningar.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in