Nu kommer ordningsvakter finnas på plats i Kumla

Av på 28 april, 2021

Vi hade en uppgång av anmälda brott och ökad upplevd otrygghet i Kumla under hösten och vintern. Det ledde till en särskild satsning vilket bland annat innebar att Kumla kommun ansökte om att få ha ordningsvakter på offentlig plats. Vi har fått ett positivt besked på vår ansökan och därför kommer våra invånare inom kort kunna se ordningsvakter rondera i centrala Kumla.

– Det är glädjande att vi relativt snabbt fått ett positivt svar på vår ansökan. Det möjliggör nästa steg i kommunens satsning för ökad trygghet. Den upplevda otryggheten är en högt prioriterad fråga för oss och utvecklingen av den upplevda tryggheten är en fråga vi kommer följa noggrant under lång tid, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

I väntan på besked på vår ansökan om ordningsvakter har vi haft väktare som har rört sig i Kumla för att bidra till ökad trygghet. De har funnits på plats sedan 15 februari och vi har fått många signaler från medborgarna att upplevelsen är att de har varit till god nytta.

Ordningsvakten är en länk mellan kommunen och polisen

Ordningsvakter har en högre befogenhet än väktare. De är utbildade av polisen och kan göra ingripanden på ett annat sätt än väktare, och de lyder under polisens order och har även rapporteringsskyldighet till polisen.

Trygghetsarbetet fortsätter på flera plan

Våra satsningar på ett tryggare Kumla fortsätter nu i form av att vi ansöker om kamerabevakning på strategiska platser i centrala Kumla samt inventerar och förbättrar belysning på platser som upplevs som otrygga. Du kan bidra med din upplevelse, genom att göra vår digitala trygghetsvandring. Det är en e-tjänst, där du visar vilka platser som du upplever som otrygga i Kumla. Den informationen är viktig när vi prioriterar förbättringar i den fysiska miljön. Här hittar du e-tjänsten.

Trygghet är en ständigt pågående fråga

– Vi är väl medvetna om att det varit flertalet fall av skadegörelse under våren och vi är varken klara eller helt nöjda med kommunens arbete. Däremot kan vi säga att vi steg för steg rör oss i rätt riktning. Vi är aktiva i frågan och skapar ändamålsenliga aktiviteter tillsammans med andra berörda aktörer för att tillsammans skapa ett tryggare Kumla, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör.

Länet
Örebronyheter

Källa: Kumla kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in