Nu kommer vårfloden – så skyddar du ditt hus

By on 29 mars, 2018

Överlevde taket snömassorna och du vargavintern? Toppen. Men nu kommer våren – och med den en förmodat rekordstor vårflod, så här gör du för huset ska klara även den.

Årets vårflod kan bli rekordstor, varnar både SMHI och MSB. Värst utsatt är södra Norrland och norra Svealand där snömängderna varit upp till tre gånger så stora som normalt.

Nu hänger det mycket på väderleken hur stor vårfloden blir. En hög dygnsmedeltemperatur i kombination med regn kan leda till snabba och stora översvämningar som leder till omfattande skador på hus, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

De vanligaste skadorna i vårflodens spår uppstår när smältvatten tränger in via källardörrar på grund av att brunnen är frusen och inte kan leda bort vatten. Det är även vanligt att stora mängder vatten rinner ner i garage som ligger under huset med en nedfart från gatan.

En annan lite mer lurig skada är när fukt tränger in via grunden på grund av undermålig dränering. De skadorna upptäcks inte direkt utan längre fram på säsongen när färg släpper från källarväggar, säger Mats Larsson.

Själv är bäste dräng
MSB har uppmanat kommuner och länsstyrelser att inventera vilka resurser i form av översvämningsbarriärer, pumpar och sandsäckar som finns på regional nivå, för att stå beredda när snösmältningen sätter in.

Men det finns mycket du själv kan göra kring ditt eget hus för att förhindra och minimera skador.

Börja med att se till att skotta rent från snö runt husgrunden. Var extra noga vid fönsteröppningar, ventiler och rörgenomföringar. Flytta snön så långt ifrån huset det går. Tjälen i marken gör att vattnet inte kan tränga ner, istället letar det alternativa vägar, säger Mats Larsson.

Därefter är det A och O att se till att brunnarna på tomten är snö- och isfria. Ta bort all synlig is och snö, och sedan hälla varmt vatten i dem. Glöm inte eventuella brunnar i källartrappan och på garageuppfarten.

– Nästa steg är att göra rent hängrännorna från is så att smältvattnet från taket lätt rinner undan. Kolla också lövuppsamlarna på stuprören så att de inte trycks iväg av is och snö och hamnat snett. Då kan smältvattnet rinna bredvid och tränga in genom grunden, tipsar Mats Larsson..

Större översvämningar
Ligger ditt hus i anslutning till ett vattendrag så ökar risken för översvämning. Det är kommuners och länsstyrelsernas ansvar att bistå med barriärer, pumpar och sandsäckar, och MSB har även extra resurser att sätt in. Men drabbas många kommuner samtidigt måste det prioriteras mellan orterna.

Kontakta alltid kommunen eller räddningstjänsten om du befarar översvämning. Men förbered gärna själv med invallning för att leda bort vattnet från huset, det vill säga fyll plastsäckar med sand och jord och se till att de håller tätt mot marken och varandra och placera runt huset. Se också till att tömma källaren och garaget på vattenkänsliga saker, säger Mats Larsson.


Ifs tips för att förhindra översvämning

 • Skotta rent från snö runt grunden. Det är speciellt viktigt vid fönsteröppningar, ventiler, rörgenomföringar och dylikt.
 • Se till att avloppsbrunnar på tomten och strax utanför är snö- och isfria. Använd vattenkanna med varmt vatten.
 • Gör rent hängrännor från is så att smältvattnet från taket kan rinna undan.
 • Kontrollera eventuella lövuppsamlare på stuprören så att de inte har hamnat snett av is och snö under vintern. Faran är att smältvattnet rinner bredvid och vatten kan träna in genom grunden.
 • Led bort smältvatten från huset (stuprör) och ge vattnet fri väg till brunnen.
 • Palla upp vattenkänsliga saker som du förvarar i källaren och garaget.

Ifs tips om det blir översvämning

 • Skulle du drabbas av skada är det viktigt att veta hur du ska gå tillväga för att minimera skadorna.
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning.
 • Om möjligt, flytta undan fuktkänsligt bohag.
 • Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in.
 • Anmäl översvämningen till VA-verket.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login