Nu krävs en offensiv finanspolitik

Av på 26 december, 2020

Den allt snabbare smittspridningen bryter den ekonomiska återhämtningen under fjärde kvartalet i år. Arbetslösheten når sin topp i vinter och börjar sjunka först andra kvartalet 2021. Det förutspår LO-ekonomerna i sin prognos Ekonomiska Utsikter.

– Ett alltför stort fokus på skattesänkningar med låg verkningsgrad riskerar att fördröja återhämtningen och tränga undan andra, mer effektiva stimulansåtgärder, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Den höga arbetslöshet vi ser är bara toppen av ett isberg. Sjukskrivningar, permitteringar och undersysselsättning på rekordnivåer gör att den i verkligheten är ännu högre.

– För att stärka återhämtningen och pressa ner arbetslösheten behöver vi en offensiv finanspolitik under lång tid framöver, säger Ola Pettersson.

Bland annat vill LO-ekonomerna att resurstillskotten till kommuner och regioner permanentas och indexeras så att kommunerna vågar anställa nu när det finns ledig arbetskraft som är beredd att växla yrkesbana.

Arbetsmarknadspolitiken behöver också få en ny riktning. I ljuset av krisen framstår nedskärningarna och delprivatiseringen av Arbetsförmedlingen som än mer ogenomtänkt. De ekonomiska möjligheterna för människor att byta yrkesbana är också begränsade.

Krisen har även blottlagt en rad brister i välfärdssystemen som behöver åtgärdas. Försäkringsskyddet behöver förstärkas permanent, framför allt arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Tydliga kvalitetsförbättringar krävs också i äldreomsorgen och i vårdens beredskap.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa LO
Läs hela rapporten här – https://www.lo.se/start/lo_fakta/ekonomiska_utsikter_hosten_2020

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in