Nu sjunker arbetslösheten i Örebro

Av på 13 maj, 2021
Arkivbild

Sedan maj 2019 har arbetslösheten i Örebro län ökat, men i april vände utvecklingen då andelen arbetslösa sjönk något jämfört med året innan.

Under april månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 8,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). I Sverige däremot stiger arbetslösheten något.

Sett till antalet personer betyder det att 12 680 av 149 176 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (55 färre än i april i fjol).

Även om den senaste månadens nedgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 22 månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.
Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 16 av 21 län. Störst är minskningen i Jämtland där arbetslösheten sjunker med 0,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,5 procent i länet, jämfört med 8,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,1 procent), medan Södermanland har den högsta (10,6 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 580 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

ARBETSLÖSHETEN BLAND UTLANDSFÖDDA SJUNKER

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,7 procent i Örebro under april månad, motsvarande 7 083 av 29 886 personer. Det är 1,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+79 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,2 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

UNGDOMSARBETSLÖSHET SJUNKER NÅGOT

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I april var 10,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 872 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 31 personer på ett års sikt.

Det är första gången på 19 månader som arbetslösheten bland unga minskar.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,3 procentenheter.

 

SAMMANFATTNING: SÅ HÖG VAR ARBETSLÖSHETEN I APRIL
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 8,5 % −0,1 %  8,2 % +0,1 % 
Bland utlandsfödda 23,7 % −1,1 %  19,5 % −0,5 % 
Bland ungdomar 10,8 % −0,1 %  10,5 % −0,3 % 

 

TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i april Förändring (12 mån)
Askersund 5,0 % −0,4 % 
Degerfors 8,8 % +1,2 % 
Hallsberg 8,1 % −0,1 % 
Hällefors 11,7 % −1,5 % 
Karlskoga 7,6 % −0,5 % 
Kumla 6,5 % 0,0 % 
Laxå 7,4 % −0,8 % 
Lekeberg 4,8 % −0,1 % 
Lindesberg 8,3 % −0,8 % 
Ljusnarsberg 11,9 % −0,6 % 
Nora 7,7 % −0,5 % 
Örebro 9,2 % +0,1 % 

 

ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i april Förändring (12 mån)
Askersund 22,1 % −4,5 % 
Degerfors 27,2 % +2,4 % 
Hallsberg 22,6 % −1,9 % 
Hällefors 35,2 % −2,4 % 
Karlskoga 23,5 % −2,5 % 
Kumla 18,7 % −1,1 % 
Laxå 23,5 % −3,3 % 
Lekeberg 19,3 % −4,5 % 
Lindesberg 22,9 % −2,4 % 
Ljusnarsberg 29,5 % +0,4 % 
Nora 24,9 % −3,3 % 
Örebro 23,9 % −0,3 % 

 

ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i april Förändring (12 mån)
Askersund 7,4 % −1,1 % 
Degerfors 14,4 % +2,7 % 
Hallsberg 12,5 % +1,6 % 
Hällefors 13,6 % −0,2 % 
Karlskoga 9,7 % −1,5 % 
Kumla 11,3 % +1,6 % 
Laxå 12,2 % −1,4 % 
Lekeberg 9,1 % −1,5 % 
Lindesberg 11,8 % −2,6 % 
Ljusnarsberg 17,6 % +2,8 % 
Nora 11,9 % −0,1 % 
Örebro 10,4 % 0,0 % 

METOD OCH KOMMENTARER

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in