Nu ska översvämningsproblemen byggas bort

By on 5 april, 2018
Ett större fördröjningsmagasin ska byggas utmed Västerleden.

Inom kort startar arbetet för att bygga bort de problem med översvämningar som Karlberg och Lötenområdet drabbats av de senaste åren. En rad åtgärder ska genomföras.

Bygghandlingarna finns klara och nu ska Karlskoga Energi & Miljö bygga fördröjningsmagasin och duplicera ledningarna i de aktuella områdena. 

Totalt byggs fyra magasin i området – två på Malmgårdsvägen, ett på Spelgatan samt ett större magasin utmed Västerleden nedanför Täppan. I fördröjningsmagasinen lagras vattnet i öppna dammar för att sedan portioneras ut i en takt som mark och ledningsnät klarar av. På så sätt ska nya översvämningar undvikas. 

Vidare ska ledningarna i Norråsvägen och Malmgårdsvägen dupliceras, vilket innebär att dag- och spillvattenledningarna separeras i dubbla ledningar. Arbetet på Norråsvägen sker främst för att minska belastningen av regnvatten i Spelgatan. 

Byggstart sker vecka 16 och arbetet beräknas stå färdigt i september.

Länet | Karlskoga
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login