Nu släpps nya verksamhetstomter i Bettorp

By on 9 februari, 2021

I Bettorp (etapp II) släpps nu nya verksamhetstomter med bra transport- och skyltläge till försäljning för mindre och medelstora företag. Intresseanmälan ska göras senast 15 mars 2021.

De nya verksamhetstomterna gör det möjlighet för etablering av verksamheter och kontor inom service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

– Nu är tomterna under markanvisning och intresseanmälan är öppen till och med 15 mars. Vi har intresserade företagare sedan tidigare, vilket är jättekul och hoppas att fler nu tar chansen, eftersom tomterna har så bra läge längs E18, säger Malin Davidsson, exploateringsingenjör.

Bettorp II är den andra etappen av totat fyra runt Munkatorps trafikplats. Bettorp II nås från öster via Munkatorps trafikplats och väster via Karosserigatan och Bettorpsgatan. Området bildar i framtida etapper ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18. Resterande etapper i området kommer markanvisas i flera omgångar eftersom höjdskillnader i marken behöver justeras innan dess.

– Örebro fortsätter att växa och för att vara en attraktiv kommun med stark tillväxt och fler arbetstillfällen är det viktigt att alltid kunna erbjuda lämplig mark för etablering och utökning. Genom det här området släpper vi nya attraktiva verksamhetstomter, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Priser och tomtstorlek
Det totala området är ca 90 000m² och kommer att styckas av efter intressentens ytbehov. Lämpliga tomtstorlekar för detta område är ca 4 000m²-10 000m². Markpriset är: skyltläge 550 kr/m² och övriga 400 kr/m². Preliminär byggstart är sista kvartalet 2021/första kvartalet 2022.

Illustrationen visar det gråmarkerade området som markanvisas nu som man kan lämna intresseanmälan till. Det streckade området kommer att markanvisas längre fram när höjdskillnader i marken har justerats.

Markanvisningsprocess
När intresseperioden är över startas urvalsprocessen och senare under våren kommer förstudier på fastigheterna att tilldelas. För mer information om markanvisning, urval och Örebro kommuns modell för markanvisning se www.orebro.se/byggorebro.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login