Nu stannar snart expressbussen i Stadra

By on 1 april, 2023
Fotografi från busshållplatsen i Nora.

Nora kommun tillsammans med Länstrafiken och Stadranejdens byalag har samverkat för att underlätta kollektivtrafiken till och från Stadra, genom att lägga till en hållplats för expressbuss 400 mellan Örebro och Hällefors minskar nu restiden markant för invånarna i området.

Det var byalaget i Stadra som kontaktade Nora kommun och Länstrafiken för att diskutera möjligheten att lägga till en hållplats för expressbussen mellan Hällefors och Örebro.

Länstrafiken och kommunen tillsammans med byalag och berörda har sedan haft en dialog där vi gemensamt diskuterat lösningar för pendlare och skolelever.

– Detta är ett lysande exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med civilsamhället för att förenkla vardagen för invånare och skolelever, säger kommundirektör Christina Landoff

Efter dialog och utvärdering öppnar nu hållplatsen från och med 2 april så att resenärer ska slippa resa i fel riktning för att byta till expressbussen. För den som till exempel reser från Stadra till Örebro innebär det att man slipper resa via Nora och byta buss.

Detta sparar tid och i den nya tidtabellen kommer hela resan att ta strax under en timme.

– I dialog med Nora kommun har vi lagt till hållplatsen i Stadra för att fånga upp resandeunderlaget i Stadra och den kringliggande landsbygden, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

Utöver hållplatsen vid Stadra läggs det även till en hållplats vid Kårstavägen norra.

– Vi är mycket nöjda med responsen på byalagets initiativ från både Nora kommun och Länstrafiken. Nora kommun har starkt bidragit till att expressbussarna nu stannar också i Stadra, och vi är glada för att Länstrafiken lyssnat och snabbt hittat en enkel och bra lösning som gör att Örebro kommer mycket närmare Stadra, inte minst för gymnasieungdomarna, säger Magnus Persson ordförande i Stadranejdens byalag.

Stadra
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login