Nu startar pollensäsongen i Örebro län – ökad oro kopplad till pandemin

Av på 3 mars, 2021

Måttliga halter av hassel och al har uppmätts under hela veckan, säsongen blir förmodligen lång.

Sifo har på uppdrag av Apotek Hjärtat tagit fram en riksrepresentativ undersökning. Den visar huruvida människor upplever en oro kring sin pollenallergi i samband med coronapandemin samt om man tycker att det är svårt att skilja sina pollenbesvär från symtom som tyder på eventuell covid-19.

Undersökningens resultat i korthet

  • · 16 procent av de tillfrågade har upplevt oro kring sin pollenallergi i samband med coronapandemin. 72 procent menar att de inte känt sig oroliga.
  • · Nära var tredje (28 procent) person har upplevt svårigheter att skilja sina symtom för pollenallergi mot besvär som kan tyda på eventuell covid-19. 67 procent har inte upplevt detta.
  • · Fler kvinnor (34 procent) än män (22 procent) har upplevt att det är svårt att skilja på symtomen för pollenallergi och eventuell covid-19.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Källa Wenderfalck
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 2414 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen gjordes mellan 11 och 19 januari 2021.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in