Nu startar riktade hälsosamtal i Hällefors och Kopparberg

Av på 21 januari, 2021
Arkivbild

Nu drar satsningen Riktade hälsosamtal i gång vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg. Alla invånare listade vid vårdcentralerna i de båda kommunerna kommer att få erbjudande om hälsosamtal året de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år.

Riktade hälsosamtal är ett svenskt koncept för en god, mer jämlik och hållbar hälsa i befolkningen. Samtalen ges för att ge den enskilde en bättre bild av sin hälsa och livsstil, i syfte att förebygga hjärt/kärlsjukdom och diabetes samt att minska de ökade hälsoklyftorna.

Mer än 25 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på våra dåliga levnadsvanor. Hur fysiskt aktiva vi är, vad vi äter och i vilken mån vi nyttjar tobak och alkohol påverkar vår risk att drabbas av cancer, hjärt/kärlsjukdom, kroniska lungsjukdomar och diabetes typ 2.

Positiva effekter
Att satsningen görs just i Hällefors och Ljusnarsberg berör på att här finns stor förbättringspotential. Här är nämligen folkhälsan sämre än i länets övriga kommuner.

”Vi pratar om att det är viktigt med en jämlik hälsa, men sett till dessa båda kommuner är det ingen jämlik hälsa. Därför känns det bra att få genomföra det här i just Hällefors och Ljusnarsberg” säger Marie-Louise Forsberg-Fransson som är projektledare för satsningen.

Genom att erbjuda samtalen kan människor i de båda kommunerna bli medvetna om vad de själva kan göra för att förbättra sin hälsa.

”Samtalen har genomförts på andra platser i landet och i de uppföljningar som gjorts där är det tydligt att det ger effekt. I exempelvis Jönköping och Skaraborg, där man startade med den här typen av samtal redan på 1980-talet, ser man att förändrade levnadsvanor verkligen ger effekt.” säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Utökas på sikt
Under januari kommer de första i de utpekade åldrarna att bjudas in till samtal vid sin vårdcentral. Inför samtalet får deltagarna fylla i en hälsoenkät, som sedan ligger till grund för det kommande hälsosamtalet. 

På sikt kommer även hälsosamtalen att erbjudas till förstagångsföräldrar.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in