Nu synas elnätet från ovan

By on 31 maj, 2021
Foto: Linde energi

Med start måndag 31 maj besiktigar Linde energi sitt 180 mil långa elnät med hjälp av helikopter. Vi flyger över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd – ibland på låg höjd.

– Vårt jobb är att se till att våra kunder alltid har el – året runt, dygnet runt. För att kunna erbjuda en hög leveranssäkerhet behöver vi varje år besiktiga vårt ledningsnät. Vi kan då upptäcka potentiella trädpåfall och andra risker samt enklare utvärdera och prioritera våra insatser, säger Joakim Johansson, affärsområdeschef El på Linde energi.

Besiktningen med helikopter sker under vecka 22, med start måndagen den 31 maj, vilket är något senare än vanligt.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och vill kunna genomföra en coronasäker helikopterbesiktning. Nu är piloten fullt vaccinerad mot covid-19, vilket känns tryggt för alla inblandade, fortsätter Joakim Johansson.

Helikopter – ett komplement

Linde energis ledningsnät är cirka 180 mil långt och sträcker sig över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd.

– Vi besiktigar regelbundet delar av ledningsnätet med drönare, men på många håll är nätet mer svårtillgängligt. Helikopterflygning är helt enkelt ett komplement till drönare, avslutar Joakim Johansson.

Flygning på låg höjd

– Helikoptern flyger tidvis på väldigt låg höjd och kan därför röna viss uppmärksamhet. Särskilt hästar och andra djur kan lätt bli rädda av det smattrande ljudet och därför hoppas vi att informationen når ut till djurägarna, så att de kan vidta eventuella åtgärder, hälsar Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi.

Länet
Örebronyheter

Källa: Linde Energi

You must be logged in to post a comment Login