Nu tas nästa steg som bidrar till att kapa effekttoppar i Örebro

Av på 7 december, 2018
Bilbatteriet samverkar med husets batteri och tillsammans kan de nu både använda och dela den energi som produceras.

Örebrobostäder AB (ÖBO) fortsätter vara med och driva utvecklingen tillsammans med Power2U* mot den smarta staden utifrån de stora energiutmaningar vi står inför. ÖBO är först i Sverige att installera och använda helt ny teknik som kopplar ihop batterikapaciteten i parkerade elbilar med fastigheternas energisystem, ”vehicle to grid” (V2G).Husen och bilarnas batterier samverkar i en molntjänst och kan nu både använda och dela den energi som produceras.

Den 28 november testkördes den nya tekniken i skarpt läge och är nu en del i den satsning på energilagring som ÖBO länge drivit och som gör husen smarta både var för sig och tillsammans. V2G är ett nytt steg på en långsiktig innovationsresa där ÖBO tidigt förstod att överge de inlåsta fastighetssystemen och istället övergå till öppna industrisystem som tillåter att man via molntjänster kopplar ihop fastigheternas styrsystem med varandra. Den nya tekniken och molntjänsten har utvecklats av innovationsföretaget Power2U tillsammans med ÖBO.

– Tack vare våra satsningar på innovation och automation i vårt fastighetsbestånd är vi idag med och driver utvecklingen av morgondagens, och till viss del redan dagens, smarta städer. ÖBO ses som en stor förebild på det här området. Det genombrott som nu skett, i och med den här nya tekniken, kommer att revolutionera hur framtidens fastigheter utformas, konstaterar Ulf Rohlén, vd på ÖBO, och tillägger: Jag tycker örebroarna kan vara stolta över att de deläger ett av Sveriges mest innovativa fastighetsbolag, som ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling som markant minskar energiförbrukningen och därmed också minskar fastigheternas klimatpåverkan. 

Första steget var att drastiskt minska energiförbrukningen i beståndet, nästa steg var att införa energilagring och lokal elproduktion. Det som nu blivit möjligt är att ÖBOs fastigheter blir en aktiv del av den totala energimarknaden i Sverige. Satsningen gör att husen själva kan kapa effekttoppar och bidra till att stadens energisystem inte överbelastas. Den här utvecklingen är nödvändig för vårt klimat och kommer att förändra hur vi ser på energisystemet i sin helhet. 

– Förenklat fungerar den nya tekniken som så att bilarna laddar batteriet när byggnadens elförbrukning är låg, och ger tillbaka energi till fastigheten och elnätet när förbrukningen är högre. Detta medför att vi kan balansera belastningen i elnätet och kapa så kallade effekttoppar. Många bilar står still en stor del av dygnet och i takt med att vi mer och mer övergår till elbilar ger detta en stabilare energiförsörjning, förklarar Jonas Tannerstad, chef el & automation på ÖBO. 

En del av framgången är ÖBOs inställning till att ständigt förbättra sina fastigheter.

– Vårt enträgna arbete med energibesparingar och vår vilja att ständigt bli bättre, har drivit på att vi nu jobbar med öppna fastighetslösningar, som i sin tur gjort att vi nu ligger i framkant med den nya tekniken som Power2U utvecklat. Det känns häftigt att ÖBO får vara med och bidra både med skarp testmiljö, men också insikter, säger Jonas Tannerstad. 

Målet med ÖBO och Power2Us partnerskap är att öka elenergibesparingarna till 50 procent och värmeenergibesparingarna till 25 procent, något som bidrar till en stor minskning av ÖBOs klimatpåverkan. 

* Power2U är ett innovativt bolag som designar framtidssäkra automationssystem i byggnader som möter både dagens och framtidens behov för fastighetsägare och deras hyresgäster. www.power2u.se

Lokalt 
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in