Nu utreds elsäkerheten i Sveriges bostäder

By on 23 januari, 2018

Elsäkerhetsverket genomför en omfattande undersökning av hur elsäkerheten i bostäder ser ut, syftet är att kartlägga brister i bostäder som leder till elbränder och elchock.

Elsäkerhetsverket har indikationer som pekar på att elolyckor i bostäder bland annat beror på dåliga reparationer och bristande underhåll av elanläggningen. Det innebär att en del bostäder inte uppfyller elsäkerhetskraven. Myndigheten kartlägger nu olyckor i bostäder som orsakats av elfel och lett till bränder och elchock. Bland annat tittar utredarna på bostadens ålder, materialval och byggnadens geografiska placering i elnätet.

Vi vill få en tydligare bild av hur dessa samband ser ut så att vi kan jobba ännu effektivare för att minska elolyckor i hemmen, säger projektledare Jennie Andersson vid Elsäkerhetsverkets analysavdelning.

Ny teknik – nya påfrestningar på bostäder
Syftet är också att undersöka om elanläggningar i bostäder underhålls tillräckligt ofta, för att klara av de nya påfrestningar som uppstår med ny teknik och förändrade förbrukningsmönster hos bostadsinnehavare. Det kan till exempel handla om elapparater som tar mycket ström såsom laddning av elbil eller uppvärmning av hemmaspa. Det sker mellan 5400 – 6500 bränder i bostäder varje år som är så pass allvarliga att räddningstjänsten rycker ut. En första analys visar att cirka 490 är orsakade av elfel.

Äldre bostäder är byggda med lägre elsäkerhetskrav till exempel när det gäller jordning och jordfelsbrytare och idag används också mycket mer hemelektronik än tidigare, säger Jennie Andersson.

Tidigare undersökningar
Elsäkerhetsverkets tidigare studie ”Informationskrav vid försäljning av elektriska produkter” innehåller en undersökning ”Bostadsägare om elarbeten i hemmet” som visar att obehörigt elinstallationsarbete förekommer i 3 av 10 hushåll (villa eller bostadsrätt).

Tidigare undersökningar visar att vi inte kan vara säkra på att underhåll i elanläggningarna utförts på ett korrekt sätt och att elsäkerheten varierar mellan bostäder. I en särskild studie i samband med vår Elolycksfallsrapport 2013 konstaterar vi att drygt hälften av alla personskador som orsakats av el, inträffar i bostadsmiljöer, säger Jennie Andersson.

En första delrapport med resultat från analys av data kommer att vara klar i juni.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login