Nulägesrapport för de nordiska husbyggnads – investeringarna

Av på 23 oktober, 2018
Fotograf: Industrifakta AB och Mickael Tannus

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad.

I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med ca 5 procent. Här är det främst ett fallande bostadsbyggande som ligger bakom den negativa utvecklingen. I Danmark växer troligen totalvolymen svagt i år tack vare ökade lokalinvesteringar. I Norge och Finland är utvecklingen avsevärt mer positiv och båda ländernas husbyggnad väntas växa med i storleksordningen 10 procent 2018.

I Norge drivs tillväxten av lokalbyggandet, medan investeringsuppgången i Finland berör samtliga sektorer.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in