Ny app kan motverka härskartekniker och trakasserier

Av på 24 november, 2017
Fotograf: Tina Stafrén

Forum för Genusvetenskap på Mittuniversitetet är på väg att ta fram en helt ny app som ska motverka härskartekniker och sexuella trakasserier. En prototyp testas under december månad och förhoppningen är att lansera appen under 2018. Appen ska ge ökad kunskap om härskartekniker, men också bidra till att hjälpa utsatta.

Vi vill medvetandegöra, synliggöra och motverka härskartekniker. Det är ett fenomen som är långt mer utbrett än vad vi vill tro och den senaste tidens #metoo-rörelse visar behovet av att prata om maktstrukturer som är en grogrund för sexuella trakasserier och negativ psykosocial arbetsmiljö. Men, appen ska inte ses som något alternativ till att hantera allvarliga kränkningar den rättsliga vägen, säger Karin Larsson-Hult, doktorand i sociologi vid Mittuniversitetet.

Idén till appen kom till i samband med en diskussion om feministiska strategier i början av 2017. Därefter involverades Mittuniversitetets forskare i informatik och tillsammans tog man fram en prototyp som bearbetats under hösten. Prototypen kommer att visas onsdag 29 november när Forum för Genusvetenskap arrangerar ett evenemang där man också offentliggör sin nya forskningsstrategi.

Appen kan användas om man själv har blivit utsatt för härskartekniker, om man ser någon bli utsatt eller om man har utsatt någon själv. I appen får man kunskap om vad härskartekniker är, hur man kan motverka dem, och man kan välja att anonymt bidra med statistik, säger Karin Larsson-Hult.

Den första prototypen testas under december med förhoppningen att den ska kunna användas av anställda på Mittuniversitetet under första halvan av nästa år. Man hoppas att den, i förlängningen, kan göras tillgänglig för andra utanför universitetet.

Om en arbetsplats kan bli självmedvetet kring i vilken grad härskartekniker förekommer kan det vara en del i att främja den psykosociala miljön. Valet att testa appen i mindre skala i vår egen miljö gör att vi kan upptäcka brister som behöver korrigeras innan vi eventuellt kan göra större lansering, säger Karin Larsson-Hult.

En härskarteknik kan beskrivas som olika maktprocesser och metoder som används för att skaffa sig negativ makt över andra. Idag talar man ofta om sju härskartekniker; osynliggörande, förlöjligande, underhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld eller hot om våld.

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Universitet | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in