Ny app ska stärka barns delaktighet

Av på 22 september, 2018
Gunnel Östlund leder det tvärvetenskapliga projektet, som finansieras av Forte.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har beviljats forskningsmedel för att öka barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Forskarna ska utveckla en app, med syfte att göra det tryggare och enklare för barn att vara aktiva i utredningsprocessen.

– Att öka barns delaktighet i samtal och utredningar inom socialtjänsten är nödvändigt för alla involverade parter, inte minst för barnen själva, säger Gunnel Östlund, docent i socialt arbete och ledare för projektet, som finansieras med fyra miljoner av Forte.

Projektet blir tvärvetenskapligt med fyra MDH-forskare verksamma inom områdena socialt arbete och datavetenskap. I nära samarbete med utredare och barn ska forskarna utveckla det digitala verktyget, vars syfte är att underlätta för barn att engagera sig i utredningar.

När det kommer en anmälan om oro för omsorgsbrist så är det viktigt att barnavårdsutredningen som startas utgår från barnet. Det är lätt hänt att åsikter från vuxna kommer i första hand. Tanken med appen är att göra det enklare och tryggare för barn att vara mer aktiva, säger Gunnel Östlund, och fortsätter:

– Om barnen är delaktiga redan från början så ökar sannolikheten att hela deras bild av situationen kommer fram. Och då kan utredningen utgå från barnet.

Treårigt projekt
Projektet inleds vid årsskiftet och ska löpa över 2,5-3 år. I den första delen av projektet ska forskarna, tillsammans med barn i skolan, påbörja utvecklandet av appen. Appen ska sedan testas av redan placerade barn med erfarenhet från barnavårdsutredningar.

I det stadiet planeras även intervjuer om barnens erfarenheter av socialtjänstens utredningar, säger Gunnel Östlund.

Under det andra året ska analyser göras på användningen av applikationen. I projektets avslutande del ska appen användas i riktiga barnavårdsutredningar, och då blir effekterna av det digitala verktyget möjligt att analysera i förhållande till tidigare utredningar.

Vi ser fram mot att sätta igång. Något liknande har inte gjorts tidigare och vi hoppas givetvis att projektet kan få effekt, säger Gunnel Östlund.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in