Ny barnrättslag kan stoppa isoleringar och bältning

By on 5 juli, 2017

En ny barnrättslag kan innebära ett stärkt skydd för barn i exempelvis den psykiatriska tvångsvården, Barnombudsmannen välkomnar att regeringen går vidare med en lagrådsremiss för att göra barnkonventionen till lag.

– Det är oerhört viktigt. Sverige har allvarliga brister i skyddet av barn i utsatta situationer, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef på Barnombudsmannen.

Regeringen har idag meddelat att de senare i veckan fattar beslut om en lagrådsremiss om hur barnkonventionen ska bli lag. Barnombudsmannen har inte tagit del av förslaget, men anser att det är viktigt att processen går vidare för att stärka skyddet för barn i utsatta situationer.

Barnombudsmannen har identifierat allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter och stora brister i tillämpningen av barnkonventionen. Bland annat har Barnombudsmannens granskningar visat hur barn bältas i den psykiatriska tvångsvården. Ett exempel är ett barn som spändes fast 64 gånger på ett år, vilket motsvarar i snitt mer än en gång i veckan.

– Vi har också visat att barn i häkte isoleras i stort sett dygnet runt. Barnen har upplevt det som skrämmande, de har beskrivit känslor av panik och också tankar på att skada sig själva. Det är mycket allvarligt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Det är snart 30 år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Men det har visat sig inte vara tillräckligt, och bristerna när det gäller barns rättigheter syns ofta i barns vardag då konventionen ska tillämpas. Därför behövs en barnrättslag.

– När barnkonventionen blir lag kommer vi kunna få avgöranden i domstol när barns rättigheter kränkts som gör det tydligare vad som gäller. Barn har egna rättigheter. Vi tror att barnrättslagen kan få stor betydelse för barn i utsatta situationer, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Regeringen har aviserat att lagen kommer att träda i kraft 2020. Tiden fram till dess ska kompetensen stärkas i bland annat kommuner och landsting genom ett kunskapslyft som Barnombudsmannen har fått i uppdrag att genomföra.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login