Ny behandling för panikångest via internet

By on 10 februari, 2020
Fotograf USÖ

För att öka tillgängligheten till psykologisk behandling har Region Örebro län startat en behandling för panikångest/paniksyndrom via internet. Både intresseanmälan och behandlingen görs via 1177.se vilket underlättar för patienterna.

Nu finns en behandling för panikångest via internet. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och genomförs på distans. Efter ett bedömningssamtal kan man utföra behandlingen via en dator, surfplatta eller telefon. Detta sparar många resor till och från vården, och man kan arbeta med sin behandling på de tider man själv önskar. Det finns alltid en ansvarig behandlare som stöttar och som går att kontakta med frågor under hela behandlingstiden. Intresseanmälan kan göras via 1177.se av alla som fyllt 18 år. Behandlarna är psykologer och kuratorer inom Region Örebro län.

Stort lidande för drabbade

– Paniksyndrom är en ångestsjukdom som ofta leder till stort lidande, och i allvarliga fall leder till att drabbade personer blir isolerade i hemmet, vilket i sin tur ofta leder till sjukskrivning och nedstämdhet. Det är viktigt att få behandling om man drabbas av paniksyndrom eftersom det annars kan bli ett långvarigt tillstånd som får stora effekter på livet, berättar Linnea Lundberg, psykolog och behandlare.

God effekt

Effekten av internetbaserad KBT för paniksyndrom är tidigare utvärderad i forskning från flera länder och har visat stor effekt på ångestsymtom. Fler jämförelser visar att det är en lika effektiv behandling som traditionell KBT hos en terapeut. Alla behandlingar i Örebro län kommer att rapporteras till ett nationellt kvalitetsregister för internetbehandling, kallat SibeR, för att säkerställa att behandlingarna är effektiva och håller hög kvalitet.

Internetbehandling för depression

– Sedan tidigare driver Region Örebro län en internetbehandling för depression. Den har visat stor effekt på depressiva symtom och på tre år har drygt 500 patienter behandlats. Hög tillgänglighet har varit en viktig målsättning och tiden från anmälan till behandlingsstart var nio dagar under 2019. De goda resultaten av depressionsbehandlingen är en av orsakerna till att vi nu utökar med en behandling för paniksyndrom, säger Linnea.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login