Ny behandling mot högt blodtryck på USÖ.

Av på 27 mars, 2013

En ny typ av behandling mot högt blodtryck har börjat användas på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Metoden innebär ett helt nytt sätt att angripa sjukdomen på och ger hopp för patienter där varken traditionell behandling med läkemedel eller livsstilsförändringar har hjälpt.

Den nya behandlingen som USÖ nu har infört kallas renal denervering.

– Via blodkärl i ljumsken går vi in med en kateter upp till njurarnas blodkärl. Där tillförs värme för att bryta aktiviteten i nervbanorna. Effekten blir att nervtrafiken till njurarna minskar och trycket sänks, förklarar Fredrik Calais, överläkare vid Kardiologiska kliniken.

Enkelt ingrepp
– Det är ett relativt enkelt ingrepp som tar cirka en timme. Patienten är vaken under själva ingreppet och kan åka hem samma dag. Effekterna av behandlingen kan ta tid och kommer successivt inom loppet av 6-12 månader Hittills sju patienter fått behandlingen och det ser mycket lovande ut.

För att komma i fråga för behandling ska övertrycket ligga på minst 160 och för diabetiker 150. trots att man använder flera typer av blodtryckssänkande läkemedel.

Allvarlig sjukdom
– Jag tycker inte man som patient ska acceptera ett otillräckligt behandlat blodtryck. Det är en allvarlig sjukdom som kan leda stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och njurproblem. I Sverige beräknas ungefär var fjärde svensk lida av högt blodtryck och risken ökar ju äldre vi blir, säger Fredrik Calais.

– Vi är mycket glada att vi kan erbjuda en behandling som verkar fungera till de grupper där vi tidigare inte har haft mer att ge. Metoden är ännu i sin linda och vi börjar i liten skala. Just nu behandlar vi två patienter i månaden. På sikt kanske vi också kan använda behandlingen vid hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar.

I samband med den nya behandlingens införande har också en ny typ av mottagning för så kallad terapiresistent hypertoni. startat. Där arbetar en njurdoktor, en hjärtspecialist och en sjuksköterska. USÖ kommer att ta emot patienter på remiss från Primärvården och även andra landsting.

Efter behandlingen: Jag har fått en helt annan livskvalitet

Läs om behandlingen: Renal denervering – ett enkelt ingrepp mot högt blodtryck

Fördjupad information om behandlingen 

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in