Ny design skapar jämlik lek bland förskolebarn

By on 27 augusti, 2019
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Ny forskning från Mälardalens högskola visar att det går att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering.

– Egentligen är det ganska enkelt, men man måste ha vissa principer att gå efter. Det handlar bland annat om att inte skapa ett rum för en viss typ av lek, som bygghörnan eller köksavdelningen, rummet ska istället vara så flexibelt att barnen själva kan bestämma vad som ska hända där. Och de måste kunna blanda, säger Mia Heikkilä, docent i pedagogik vid MDH.

98 procent av landets femåringar finns i förskolan och ett av de viktigaste uppdragen där är att hjälpa barnen att utvecklas genom leken. Samtidigt riskerar förskolornas inomhusmiljöer att befästa olika maktordningar.

– Det är ett komplext område, maktstrukturer och hur de bildas är inte resultatet av bara en eller två saker. På förskolan handlar det om vilka lekar som leks var, vilka lekar som har högre status, vilka som får vara med, varför, vilken ålder och så vidare, säger Mia Heikkilä.

Att titta på lekmiljön är ett sätt att komma åt och ”bygga bort” maktstrukturerna. Dock kräver detta organisering med större flexibilitet då en del regler bidrar till att vissa barn bara leker på ett och samma ställe.

– Jag skulle vilja utmana regler som att duplot inte får lämna rummet eller att klossar bara får vara på en viss plats. Den typen av principer tenderar att göra att det inte blir så bra, säger Mia Heikkilä.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login