Ny digital mötesplats om cancerrehabilitering

By on 24 november, 2019

Nu har alltomcancerrehab.se lanserats som på sikt väntas bli en heltäckande samlingsplats för stort och smått rörande rehabilitering av cancer. 

Hösten 2018 påbörjade Blodcancerförbundet det 2-åriga projektet Livskraft med stöd av Allmänna Arvsfonden. Satsningen riktar sig främst till personer som just har avslutat sin cancerbehandling och syftar till att skapa förutsättningar för stöd samt tydligare information, och därmed även bättre mående, hos berörda av cancer. Drygt halvvägs in i projektet lanseras idag alltomcancerrehab.se, den digitala mötesplats som en stor del av Livskraft kommer att kretsa kring. 

Vår förhoppning är att alltomcancerrehab.se kommer att vara ett värdefullt digitalt stöd till alla cancerberörda. Vi ser webbsidan som en samlingsplats för den växande skara människor i Sverige idag som till exempel eftersöker mer information om vanliga symtom/biverkningar vid cancersjukdom samt hur man bäst kan hantera dessa, säger projektledare Madelene Limnefelt. 

Madelene berättar vidare att det slutliga målet med Livskraft är att erbjuda en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan vården, rehabiliteringen och det ideella stöd patientföreningar erbjuder. Syftet är alltså att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Ovälkomna nya följeslagare i livet som exempelvis fatigue (extrem trötthet), cytohjärna (problem med minnet) och depression. 

– Enligt vår erfarenhet på Blodcancerförbundet känner många drabbade att vården ”släppet taget” om en efter det att man är färdigbehandlad. Inte sällan utan att ha informerat tillräckligt om de relativt vanliga och ibland livslånga symtom och biverkningar av sjukdom och/eller behandling som kan ha en betydande påverkan på ens livskvalitet, menar Madelene. 

Projektet Livskraft påbörjades den 1 november 2018 och kommer att pågå i två års tid. Bakom satsningen står Blodcancerförbundet som också ansvarar för att alltomcancerrehab.se kommer att leva vidare efter projektets avslut.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Nätverket mot cancer

You must be logged in to post a comment Login