Ny distansvecka för hela Karlsängskolan

Av på 25 februari, 2021
Arkivbild.

Ytterligare en veckas distansundervisning för högstadieeleverna vid Karlsängskolan i Nora, beslutet är en följd av den fortsatt höga smittspridningen i Nora kommun.

– Eleverna i högstadiet har tränat på att ta till sig undervisningen digitalt och det fungerar bra för de flesta. De som har behov av att vara på plats kommer att få vara det, säger Karin Björkman, tf skolchef Nora kommun.

Enligt det tidigare beslutet skulle 9-orna i Karlsängskolans högstadium återgå till undervisning på plats i skolan efter sportlovet medan årskurserna 8 respektive 7 skulle ha var sin veckas distansundervisning. Den planen skjuts nu en vecka framåt i tiden.

– Skolan har varit stängd för sportlov och det kan ha medfört mer smittspridning som vi inte vill riskera att få in i verksamheten. Samtidigt är det viktigt att vi håller igång den lagstadgade undervisningen, det är svårt att hämta hem för mycket undervisning senare, säger Karin Björkman.

För att garantera att Karlsängskolans elever, och särskilt då 9-orna, ska få med sig de kunskaper de behöver för fortsatt skolgång, aviserar Karlsängskolan möjligheter till undervisning under kommande påsk- och sommarlov.

Under sportlovet har fritidshemmen vid Ås skola och Järntorgsskolan, genom beslut av kommun, bett vårdnadshavare ordna tillsyn på annat sätt. I och med att skolan startar kommer fritidshemmen att hålla öppet som vanligt.

– Just nu är vi inte i ett läge där det är aktuellt med distansundervisning för grundskolans lägre klasser, säger Karin Björkman. Och därmed är det rimligt att fritidshemmen också är öppna. Ett annat läge är om vi skulle stå utan personal, men där är vi inte idag.

Länet | Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in