Ny forskning: Kvinnor drabbas värre av rökning – allt fler dör i KOL

Av på 10 juli, 2018
Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin och medicinskt sakkunnig på Hjärt-Lungfonden

Under 20 år har dödstalen i KOL sjunkit markant bland män – men nära nog dubblerats bland kvinnor. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden, att en av anledningarna kan vara molekylära skillnader som medför att kvinnors lungor drabbas värre av att röka. 

 Flera pågående studier undersöker varför vissa människor utvecklar KOL lättare än andra. Mycket tyder på att kvinnors lungfunktion drabbas värre av att röka och nu har en rad molekylära skillnader mellan könen identifierats, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin och medicinskt sakkunnig på Hjärt-Lungfonden.

Under de senaste 20 åren har dödligheten i KOL ökat dramatiskt bland kvinnor. År 1997 dog 16,5 av 100 000 kvinnor av KOL, enligt åldersstandardiserad statistik från Socialstyrelsen. 2016 hade andelen stigit till 30,4 av 100 000 kvinnor, en ökning med 84 procent. Under samma tidsperiod sjönk dödstalen för män med 15 procent.

Utvecklingen kan till viss del förklaras av att andelen kvinnliga rökare har varit större än andelen manliga rökare sedan tidigt 1990-tal, men ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar alltså även skillnader i hur kvinnor och män påverkas av rökning. Förhoppningen är att forskningen ska leda till mer effektiv behandling och möjligheten att diagnosticera KOL på ett tidigt stadium. 

– KOL är en otäck sjukdom som orsakar stort lidande för de som drabbas. Om forskningen kan leda till förbättrad kunskap om varför människor drabbas i olika omfattning så kan vi vända den negativa trenden och se till att färre människor dör i förtid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att vända den negativa trenden och hjälpa de över 500 000 människor i Sverige som lever med KOL. Under 2017 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut rekordbeloppet 344 miljoner kronor till forskning om hjärt-lungsjukdom.


Fem vanliga symptom på KOL (Källa: Hjärt-Lungfonden)
– Andnöd vid fysisk ansträngning – att ha KOL brukar liknas vid att andas genom ett sugrör. 
– Täta och långdragna luftvägsinfektioner.
– Hosta och upphostning av slem.
– Svår trötthet som inte går över vid vila.
– Ofrivillig viktnedgång.


Fakta om KOL (Källa: Hjärt-Lungfonden)
KOL är: En av vår tids stora folksjukdomar, som vanligtvis beror på att de minsta luftrören i lungorna blir inflammerade. Detta leder till att små luftblåsor i lungorna, alveoler, smälter ihop till större blåsor, vilket försvårar luftflödet till och från lungorna. 
Drabbade och döda: Minst en halv miljon människor i Sverige beräknas ha KOL. Cirka en fjärdedel av dessa har aldrig rökt. Nästan 3 000 människor i Sverige dör varje år av KOL. 
Hjärt-Lungfondens mål: Att forskningen inom tio år har bättre kunskap om KOL och utvecklar individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död. 
Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har kunskapen om hur KOL uppkommer ökat, vilket har medfört förbättrade livsstilsråd och nya behandlingsmetoder. 
Forskningens utmaningar: Att hitta bättre metoder för tidig upptäckt av KOL, få mer kunskap om varför människor som aldrig har rökt drabbas av sjukdomen, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för KOL-patienter och att bättre förstå interaktionen mellan miljö och ärftlighet för uppkomst av KOL.


Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källor:
  • Balgoma et al: Linoleic acid-derived lipid mediators increase in a female dominated subphenotype of COPD, European Respiratory Journal, juni 2016
  • Naz et al: Metabolomics analysis identifies gender-associated metabotypes of oxidative stress and the autotaxinlysoPA axis in COPD, European Respiratory Journal, 2017
  • Li et al., Integration of multi-omics datasets enables molecular classification of COPD. European Respiratory Journal 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29545283
  • Yang et al. Proteomic profiling of lung immune cells reveals dysregulation of phagocytotic pathways in female-dominated molecular COPD phenotype., Respiratory Research 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29514663
  • Kohler et al. Gender differences in the bronchoalveolar lavage cell proteome of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Allergy and Clinical Immunologyhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23146379

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in