Ny forskningsrapport med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete

Av på 19 juni, 2020
Arkivbild

Nu publiceras en ny och omfattande forskningsrapport om polisens trafiksäkerhetsarbete från Linköpings universitet, det är professor Stefan Holgersson, som tillsammans med Ossian Grahn och Sören Wictorsson har arbetat med studien.

Nu publiceras en ny och omfattande forskningsrapport om polisens trafiksäkerhetsarbete från Linköpings universitet. Det är professor Stefan Holgersson, som tillsammans med Ossian Grahn och Sören Wictorsson har arbetat med studien.

Forskningen har i huvudsak finansierats av Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, men även med medel från FORTE och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Rapporten har två huvudsyften – att belysa den svenska polisens arbete med trafiksäkerhet och att åskådliggöra sådana strukturella problem inom polisen som inte bara medför negativa konsekvenser för trafiksäkerhetsarbetet utan även för andra verksamhetsområden inom polisen. Rapportförfattarna är utifrån forskningsresultaten ganska kritiska till hur trafiksäkerhetsarbetet leds av polismyndigheten.

Om författarna
Stefan Holgersson är docent i informationssystemsutveckling vid Linköpings universitet och professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo. Han arbetar som polis i Norrköping. Ossian Grahn är utbildad jurist och journalist. Han har arbetat med journalistik i drygt 20 år. De senaste två åren har han medverkat i olika forskningsprojekt. Sören Wictorsson har arbetat som trafikpolis i 23 år och är polisiärt fullutbildad inom trafiksäkerhetsområdet, tillika utbildad polisiär instruktör, inom ämnena utryckningskörning för bil och mc, flygande inspektion, genomsnittsmätning, laser med mera. De sista sex åren var han ansvarig för polisens alla trafiksäkerhetsutbildningar på Polishögskolan. Han är numera pensionär, men är fortfarande engagerad inom trafiksäkerhetsområdet.

MHF:s kommentar
I den offentliga och mediala debatten hamnar Polisens trafiksäkerhetsarbete ofta i bakgrunden av andra polisfrågor. Idag handlar mycket om gängvåld och skjutningar och hur polisarbetet ska hantera dessa problem. Men vi får inte glömma bort att under 2019 dödades ungefär dubbelt så många personer i trafiken som till följd av dödligt våld. Många av de människor som förolyckas och skadas allvarligt i trafiken skulle kunna definieras som brottsoffer eftersom dödsfallen och skadorna ofta är följden av att ett eller flera brott har begåtts. Trafikbrotten är idag ett väsentligt brottsproblem.

– MHF anser att trafiksäkerhetsarbetet är en viktig del av polisens arbete och välkomnar en saklig debatt kring dessa frågor, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

Regionalt | Linköpings Universitet
Örebronyheter

Källa MHF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in