Ny kampanj för rökfria uteserveringar.

By on 20 maj, 2013

Vi gillar rökfritt är ett projekt som drivs av Astma- och Allergiförbundet med stöd av Statens Folkhälsoinstitut. Målet är att skapa fler rökfria uteserveringar på frivillig väg och på sikt också utöka Tobakslagen.

Stödet för rökfria uteserveringar är stort bland allmänheten. En opinionsundersökning från sommaren 2012 visade att majoriteten, 78 procent, är för rökfria uteserveringar. Så många som en fjärdedel, 39 procent, har någon gång har undvikit att besöka en uteservering på grund av cigarettrök.

Nu i veckan har en ny webbsida för rökfria uteserveringar lanserats som en del i kampanjen. Syftet är att uppmuntra ägare till uteserveringar att införa rökfritt.

Kampanjen innebär att rökfria uteserveringar får möjlighet att kostnadsfritt marknadsföra sig via den nya webbsidan och beställa kampanjmaterial som klisterdekaler och glasunderlägg. I dagsläget känner vi till sex uteserveringar som är helt eller tidvis rökfria.

– Det här är ett mycket angeläget projekt. Den senaste Miljöhälsorapporten 2013 visar att barn som utsätts för passiv rökning har en ökad risk för att utveckla allergi mot pollen, pälsdjur och födoämnen. Vi på Astma- och Allergiförbundet hoppas att många av uteserveringarnas gäster ska fråga efter rökfritt och på så sätt motivera restaurangägarna att ansluta sig till kampanjen, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Ju fler som frågar efter rökfria uteserveringar, ju snabbare får vi rökfritt.

Det finns stora hälsovinster med att införa rökfria miljöer både för för personal och gäster. En ny studie från England visar att de akuta sjukhusinläggningarna på grund av astma hos vuxna minskade med nästan 5 procent under de 3 första åren efter införandet av rökfria offentliga miljöer.

Allt fler länder som infört helt rökfria offentliga inomhusmiljöer, inklusive serveringar, har även börjat införa rökfria utemiljöer. Ett exempel är staten New York som från och med i sommar inför omfattande rökförbud i utemiljöer. Förbudet gäller alla statliga parker, vindskydd och rastplatser i friluftsområden, simbassänger, badstränder, idrottsanläggningar, lekplatser och områden med historiska minnesmärken och utsiktsplatser där familjer med barn ofta samlas. Skälet är att man också där vill skydda människor mot de hälsorisker som passiv rökning innebär.

– Genom kampanjen hoppas vi bereda vägen för en skärpning av lagen, säger Ingalill Bjöörn.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login