Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

Av på 22 september, 2018
Aleksija Neimanis disputerar på ämnet kaningulsot. Foto: Therese Selén/SVA

Utbredningen av en ny typ av kaningulsotsvirus (RHDV2) är stor i Sverige. Det nya viruset smittar dessutom harar och sjukdomen ser likadan ut hos unga och vuxna kaniner. Det visar Aleksija Neimanis i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease, RHD) är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos vilda och tama kaniner. Sjukdomen upptäcktes på 1980-talet och har spridits runt om i världen. Den ger allvarliga leverskador och leder mycket ofta till att djuren dör. Kaningulsot är en virussjukdom som orsakas av ett lagovirus: RHDV. Under 2010 upptäcktes ett nytt virus hos kaniner, RHDV2, i Frankrike. Den nya virustypen påminner om RHDV, men dödar även unga kaniner och harar, som tidigare inte hade drabbats.

Viruset förändrades troligen
Aleksija Neimanis har i sin avhandling undersökt introduktionen och spridningen av det nya kaningulsotsviruset, RHDV2, i Sverige, samt hur själva sjukdomen ter sig. Projektet möjliggjordes bland annat genom att allmänheten skickade in rapporter och prover av misstänkta smittfall. 

Vi har sett att utbredningen är väldigt stor i Sverige. Det nya viruset sprider sig lätt och kan smitta ett större antal arter och fler åldersgrupper än klassiska lagovirus, säger hon.

De första kända fallen av det nya viruset i Sverige upptäcktes 2013, men sjukdomsläget ändrades plötsligt våren 2016. Då rapporterades ett stort antal utbrott i den södra hälften av Sverige både hos vilda och tama kaniner.

Orsaken till ökningen 2016 är fortfarande okänd, men det vi har sett är att viruset hade förändrats, alternativt så kom en ny stam av det nya viruset till Sverige, eller så skedde både och, säger Aleksija.

Drabbar även harar och unga kaniner
I sin avhandling har Aleksija Neimanis konstaterat att viruset orsakar samma sjukliga förändringar hos båda unga och vuxna kaniner. Unga kaniner blev inte sjuka av det gamla viruset – även om de smittades. Men det nya viruset slår lika hårt mot unga som vuxna kaniner.

Avhandlingen visar också att det nya viruset även drabbar två sorters harar: fälthare och skogshare. De harar som smittas utvecklar en sjukdom som liknar fältharesjuka (som orsakas av ett närbesläktat virus till RHD) och hararna verkar nu smittas av kaniner.

– Vi borde vara rädda om våra harar i Sverige. I södra Sverige minskar populationerna av skogshare och nu finns dessutom potentiellt nya hot i form av detta nya virus. Vi vet att fyra sorters harar kan drabbas, men vi utesluter inte heller en risk att alla harar kan smittas av det nya viruset, säger Aleksija.

Mer forskning behövs för att minimera sjukdomen
Aleksija menar att det är viktigt med fortsatt övervakning av olika typer av kaningulsotsvirus i Sverige. Informationen kan bidra till att förebygga eller minimera sjukdomen i exempelvis isolerade populationer av harar, samt för att säkerställa att effektiva vacciner finns tillgängliga för tamkaniner.

I framtida forskning skulle man kunna titta på bakomliggande orsaken till virusets förmåga att smitta nya arter och åldersgrupper. Det kan hjälpa oss att förstå hur virus smittar nya värdar, säger Aleksija.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in