Ny kartläggning av den nordiska alkoholkulturen: Svenskarna mest återhållsamma

By on 10 februari, 2022

Svensken har den tveklöst mest återhållsamma attityden till alkohol och finnarna är de mest tillåtande, speciellt vad gäller vardagsdrickande. Det visar en ny studie som har kartlagt attityderna till alkohol i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Undersökningen har genomförts av Novus, på uppdrag av IQ och är den första i sitt slag.

Sedan 2010 har IQ undersökt svenskens attityder till alkohol, med betoning på berusning i sitt årliga Alkoholindex. Årets undersökning har även genomförts i Norge, Danmark och Finland.

– Vi ser att danskarna och finnarna har den mest tillåtande attityden till alkohol och berusning. Svenskarna är mest återhållsamma, även om vi har blivit mer tillåtande med tiden, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Även när det gäller vardagsdrickande är svenskarna mest återhållsamma, här följt av danskarna, norrmännen och finnarna. Men även till vardagsdrickande har svensken blivit mer tillåtande över tid.

– Att dricka lite och ofta i vardagen är något som oftast förknippats med den danska alkoholkulturen. Men resultaten visar att det faktiskt är finnarna som är mest liberala när det kommer till vardagsdrickande, säger Karin Hagman.

– Även om de nordiska länderna inte är särskilt religiösa i dag så påverkar de olika kristna värdetraditionerna hur länderna ser på moraliska frågor så som alkohol, berusning och statens inbladning i privatlivet. Sverige, Norge och Finland har en mer gemensam värdegrund än Danmark, vilket även kan förklara vissa resultat i den här undersökningen, säger Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare.

Stor skillnad i attityder till berusning

Danskarna och finnarna har generellt sett den mest tillåtande attityden till berusning, men Norge ligger inte långt efter. I Sverige har vi däremot en betydligt mer återhållsam inställning – oavsett åldersgrupp. Till exempel tycker 22 procent av svenskarna att det är fel att bli full på privata fester jämfört med 9 procent av danskarna. Svenskarna tycks dock sakta närma sig sina nordiska grannar i synen på berusning.

Mest tillåtande i Danmark med alkohol kring barn

Hur vi hanterar alkohol i närheten av barn är ett område som, nästan, förenar oss nordbor. Danskarna sticker ut genom att vara betydligt mer tillåtande till att låta barn komma i kontakt med alkohol – vare sig det handlar om att bli full när barn är med, att ibland bjuda sina egna barn under 18 på alkohol eller att dricka lite grann när man är gravid.

– Vi har visserligen olika åldersgränser i Sverige och Danmark för när man får köpa alkohol som kan förklara skillnaderna, men viktigt att ha med sig är att man inte kan lära ungdomar hur man dricker alkohol med måtta genom att bjuda hemma. Det enda man lär dem är att dricka. Tonåringar som bjuds på alkohol hemma dricker mer över lag, säger Karin Hagman.  

Om IQs Alkoholindex 

Sedan 2010 har IQ följt svenskarnas attityder till alkohol. För första gången omfattar undersökningen nu även grannländerna Danmark, Finland och Norge.  

IQs Alkoholindex är ett samlat mått, mellan 0-100, på attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Indexet skapas från svaren på sju frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Frågor ställs till personer som är 16 år och äldre. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. 

Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av IQ. 2021 års resultat är baserat på 4 020 intervjuer i Sverige, 1 010 i Danmark, 1 017 i Finland och 1 012 intervjuer i Norge, under perioden 15–31 maj.

Sverige
Örebronyheter

Källa: IQ

You must be logged in to post a comment Login