Ny klimatmärkning hjälper skolor och restauranger

Av på 12 februari, 2019
Klimatmärkningen visar hur stor klimatpåverkan en portion av receptet har och hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” portionens klimatpåverkan motsvarar.

Ny klimatmärkning hjälper skolor och restauranger sätta klimatsmarta rätter på menyn.

För att inspirera restauranger och storkök till att bli mer hållbara lanserar Orkla Foods Sverige nu klimatberäknade recept och ett digitalt verktyg som gör det enkelt att skapa klimatsmarta veckomenyer.

Livsmedel utgör cirka en fjärdedel av den globala klimatpåverkan. Om vi ändrar vad vi äter skulle vi, enligt svenska myndigheter, kunna halvera vår klimatpåverkan från mat och samtidigt uppfylla kostråd och näringsrekommendationer*. Det innebär stora utmaningar men också många möjligheter för de skolor och restauranger som vill servera klimatsmarta måltider.

Vi vill hjälpa restauranger inom både privat och offentlig sektor att göra medvetna val för att minska avtrycket på vår planet. Därför har vi tagit fram en symbol för att visa vilken klimatpåverkan ett recept har. Det gör det lätt att jämföra olika recept och mäta hur stor klimatpåverkan maten man serverar har, säger Lars Lundahl, miljöchef på Orkla Foods Sverige.

Det finns nu över 100 klimatberäknade recept i Orkla Foods Sveriges receptbank för restauranger och storhushåll, och fler fylls hela tiden på. På orklafoodsrs.se/veckomeny kan man också lätt skapa klimatsmarta veckomenyer. Symbolen på varje recept visar vilken klimatpåverkan en portion har och hur många procent av en mer klimatanpassad daglig konsumtion rätten utgör.

– Genom att öka medvetenheten och informera våra kunder om matens klimatpåverkan kan vi hjälpa dem att göra medvetna val. Vi vill inte komma med några pekpinnar, utan bara dela med oss av den kompetens och data vi har eftersom kunskap är ett viktigt verktyg om man vill göra skillnad för klimatet. Det finns ett ökande intresse för att minska klimatpåverkan från mat, inte minst bland aktörer i den offentliga sektorn, säger Lars Lundahl.

*Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.

Fakta: Så funkar klimatmärkningen!

  • Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxid-ekvivalenter (CO2e).
  • I Sverige ligger vår klimatpåverkan från mat i dag på i snitt 5,5 kg CO2e per person och dag. Enligt svenska myndigheter kan dagens klimatpåverkan från mat halveras, till 2,7 kg CO2e per dag och person. Detta är vår dagliga ”klimatbudget”.
  • Hur stor klimatpåverkan recepten i Orkla Foods Sveriges receptbank har beräknas med hjälp av RISE klimatdatabas för livsmedel, branschdata för transporter och data från producenter och Orklas fabriker.
  • Klimatmärkningen visar hur stor klimatpåverkan en portion av receptet har och hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” portionens klimatpåverkan motsvarar.
  • Ett lägre procenttal innebär alltså en lägre klimatpåverkan. En lunch bör därmed ligga på omkring 30% om man vill hålla sig inom sin dagliga klimatbudget.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in