Ny konjunkturprognos: Omvärlden tynger.

Av på 23 februari, 2013

Både inflationen och resursutnyttjandet ligger på mycket låga nivåer. Ändå utesluter Riksbanken ytterligare räntesänkningar med hänvisning till ljusglimtar i omvärlden och oro för hushållens skuldsättning. Det bygger på en ofullständig analys och bidrar till svag svensk tillväxt under de kommande åren. Det skriver Fastighetsägarna Sverige i sin senaste prognosrapport Konjukturfokus.

– Riksbanken har en alltför optimistisk syn på utvecklingen i omvärlden. Situationen på finansmarknaderna har visserligen förbättrats efter ECB-chefen löfte förra året om att göra allt för att rädda euron. Men valutaunionen befinner sig i recession och mycket lite har gjorts för att lösa de grundläggande problemen, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

I USA kommer den politiska dragkampen om den federala budgeten att fortsätta att skapa osäkerhet. Även om republikaner och demokrater hittar en lösning, kommer finanspolitiken att stramas åt rejält.

– Svag utveckling i Europa och USA, drar ned tillväxten i tillväxtländerna och då går det trögt även i Sverige. Riksbanken kommer troligen att ge med sig och sänka räntan en gång till, men trots det kommer ekonomin inte att växa mer än cirka en procent 2013 och drygt två procent 2014, säger Tomas Ernhagen.

Fastighetsägarna anser att Riksbankens oro för hushållens skuldsättning bygger på en ofullständig analys. I Sverige beror den ökade skuldsättningen till stor del på hyresrättens kraftiga tillbakagång, som i sin tur är en följd av hyresmarknadens regelverk. Istället för att försvåra och fördyra hushållens lån, borde myndigheterna därför istället lägga all kraft på att skapa ett ändamålsenligt hyressättningssystem, som uppmuntrar nyproduktion och omsättning av hyresrätter. Det är sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden för att motverka en fortsatt ökad skuldsättning.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in