Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer

By on 24 maj, 2021
Foto: Airbus

På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med denna lager-på-lager-princip har många fördelar. Tekniken är högintressant för flyg- och rymdindustrin och tillverkningsindustrin inom fler branscher.

Industrins och forskarnas intresse för additiv tillverkning har ökat lavinartat de senaste tio åren. I projektet SUMAN-Next har forskarteamet tillsammans med sex industriföretag tagit teknologin ett steg närmare applicering inom industrin.

– Tillsammans har vi lyckats skapa ny internationellt erkänd forskning inom teknikområdet. Vi har fångat hela kedjan från materialkunskap och processutveckling, till slutanvändarens produkt, säger projektledare Per Nylén, professor i Produktionsteknik, Högskolan Väst.

– Samtidigt har vår samverkan med företagen breddats, vilket är mycket värdefullt för vår tillämpade forskning.

Högskolan Väst startade det treåriga forskningsprojektet SUMAN-Next år 2017 med KK-stiftelsen som finansiär. Det övergripande målet har varit att förstå sambanden mellan process, mikrostruktur och mekaniska egenskaper vid pulverbäddsbaserad additiv tillverkning i metall.

Forskarna har främst fokuserat på superlegeringen 718 som tål höga temperaturer och laster. Legering 718 är ett strategiskt viktigt material eftersom det utgör mer än 50 procent av de material som används i exempelvis flygmotorer. Men forskningsresultaten kan också appliceras på fler materialtyper och andra branscher som exempelvis offshore.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Högskolan Väst

You must be logged in to post a comment Login