Ny milstolpe för SPPs tjänstepensionsaffär

By on 14 juli, 2019

SPP redovisar ett resultat före skatt om 329 miljoner kronor för första halvåret 2019. SPPs nyförsäljning ökade med 16 procent, och premieinkomsten växte med 18 procent. Tillväxten är främst kopplad till tjänstepensionsaffären.

– Vi har nått en milstolpe på vår digitala resa. Över 50 procent av alla våra försäkringar har nu flyttas över till vår nya IT-plattform INCA. Det innebär att vi kan lägga allt mer fokus på att fortsätta förenkla och utveckla smarta digitala lösningar för våra kunder, kommenterar Staffan Hansén, vd, SPP. 

Även SPPs kunder som har sparande med garanti kan blicka tillbaka på ett starkt halvår. Avkastningen för en typkund i arbetslivet blev 11,4 procent och för en typkund som nått pensionsålder 7,1 procent.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 329 miljoner kronor (320 miljoner kronor motsvarande period 2018). Nyförsäljningen mätt i APE uppgick till 965 miljoner kronor (833). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 186 miljarder kronor (175). Inbetalda premier under perioden var 6133 miljoner kronor (5189). Solvenskvoten för SPP var per den 30 juni 150 procent.

Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 11,4 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 7,1 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 15,5 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 5,2.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.spp.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login