Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun

By on 30 december, 2020
Arkivbild

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder.

Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

Kvarteret Klimatspararna har i samverkan med Fastighetsnätverket i Örebro län och Fastighetsägarna MittNord valt ut Örebro kommun som pilotområde.

– Jättekul att Örebro är pilotområde och får chansen att testa tjänsten. Fler insatser behövs för att fler ska kunna genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, säger Niklas Jakobsson, koordinator för Fastighetsnätverket och utvecklingsledare på Region Örebro län.

Under januari till mitten av februari 2021 har bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag med byggnader inom kommunens gränser möjlighet att delta i en gemensam upphandling av energismart belysning. Efter intresseanmälningarna genomförs en gemensam upphandling och avtal tecknas med fastighetsägare som vill beställa energieffektiv och hållbar belysning enligt Kvarteret Klimatspararnas framtagna krav.

– Samordnade upphandlingar finns idag mest inom offentlig sektor. Vi som utvecklar tjänsten hoppas få med oss mycket värdefull kunskap från piloten i Örebro. Det ligger till grund för fortsatt utveckling med sikte på att erbjuda denna tjänst nationellt och för många fler teknikområden, säger Mikael Gustafsson på Energieffektiviseringsföretagen.

Den nationella tjänsten ska börja rulla i början av 2022. Målet är att en avsevärd större andel av alla lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs i Sverige, till nytta för fastighetsägarna, deras hyresgäster och klimatet.

Bakom initiativet Kvarteret Klimatspararna står Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Energieffektviseringsföretagen, Sustainable Innovation, Informationscentrum för hållbart byggande och RISE. Projektet delfinansieras av Formas (ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling) inom programmet Smart Built Environment.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login