Ny pilotstudie visar Installation av solceller lönsam affär för företag

By on 29 augusti, 2017

Energimyndigheten har genomfört en första studie av lönsamheten i att installera solceller. Studien omfattar intervjuer med tio företag som monterat solceller på tak eller byggt solcellsparker. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är lönsamma.

– Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad, styrelseordförande i företaget Amokabel som tillverkar energikablar.

Amokabel är ett av de tio företag som intervjuats av Energimyndigheten. Studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el är generellt sett mer lönsamma. Bland dessa användes 90 procent av elproduktionen till egna behov. Av de intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra byggt solcellsparker.

Trots att antalet intervjuade företag är få, så är resultaten i hög grad relevanta. Det nyckeltal som använts för att bedöma produktionskostnaden är vedertaget och används vid motsvarande undersökningar av andra tekniker för energiproduktion. Resultaten i undersökningen är rensade från subventioner.

– Vi har främst undersökt kostnaderna, men givetvis har alla velat tala om lönsamheten. Det är intressant att många, men inte alla, uppger att anläggningarna är lönsamma även utan bidrag. Det tyder på att vi befinner oss i en brytpunkt där solcellernas konkurrenskraft blir väldigt tydlig, säger Sara Grettve vid Energimyndigheten.

Intervjuundersökningar är resurskrävande men det kvalitativa resultatet bedöms vara tillförlitligt. Nästa steg är att utvidga studien.

– Vi har ett behov av att förstå marknaden bättre. Genom intervjuer får vi veta mer om hur de som investerar i större solcellsanläggningar resonerar. Tillsammans med en ekonomisk analys kan vi sedan bedöma vilka styrmedel som är lämpliga, säger Daniel Kulin vid Energimyndigheten.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login