Ny plan för riskhantering av översvämningar i Örebro tätort

By on 20 december, 2021
Hagatunneln, 1965.
Fotograf Ingmar Mattsson
Bildkälla: Örebro stadsarkiv

En omfattande översvämning i Örebro tätort skulle innebära en stor påfrestning för samhället, för att minska risker och konsekvenser vid en eventuell översvämning har Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram en riskhanteringsplan.

Örebro tätort är ett av 25 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om tätorten svämmas över skulle det kunna innebära stora skador på bland annat viktiga trafikleder och bostadsområden.

Det skulle också kunna innebära att samhällsviktig verksamhet drabbas. Genom planen får Örebro tätort bättre beredskap mot översvämningar, vilket även kan ha en positiv effekt för andra delar av länet.

– Det känns bra att vi nu har en beslutad plan som är förankrad med aktörer i länet. Under höstens remissrunda har vi fått in många synpunkter, frågan väcker stort engagemang. Det bådar gott när vi nu ska påbörja arbetet med åtgärder utifrån planen, säger Christian Tunelind, Vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Den riskhanteringsplan som tagits fram gäller för åren 2022–2027. Planen består av mål och åtgärder som ska skydda människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet om tätorten skulle drabbas av översvämning.

Planen har tagits fram i samverkan med flera andra aktörer som också ansvarar för att genomföra åtgärderna utifrån planen. Riskhanteringsplanen är en revidering av nu gällande plan.

Örebro
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login