Ny polisbil ska bli vassare vapen mot brottslighet

By on 8 oktober, 2021

Polismyndigheten vill utrusta de nya polisbilarna med ny teknik som gör dem till vassare redskap i brottsbekämpningen.

Det framgår av den konsekvensbedömning och förhandssamråd som nu lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

– Vi ser polisbilen med dess nya teknik, däribland kamerafunktioner, som ett kraftfullt arbetsredskap inte enbart för att kunna utreda trafikbrott, utan även för att bekämpa och utreda allvarlig organiserad brottslighet och för att stävja angrepp mot poliser, säger Anders Hall, utvecklingschef vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning, Noa.

Det finns polisbilar som redan idag har en framåtriktad kamera som kan användas vid trafikövervakning, men de nya polisbilarna kan, om IMY ger grönt ljus, utrustas med ny teknik, däribland.

  • en radarsensor för hastighetsmätning
  • fem kameror riktade utåt med 360 graders upptagningsområde
  • en kamera med ljudupptagningsförmåga inuti bilen, som bland annat gör det möjligt att hålla förhör och säkra bättre bevisning på plats.

Liksom en del av de nuvarande polisbilarna, ska även de nya polisbilarna vara försedda med ANPR-teknik, som gör det möjligt att avläsa förbipasserande bilars registreringsnummer.

Användingen av kameror, radar och ljudupptagning regleras i flera olika lagar som skyddar den enskildes integritet. Det ska vägas mot Polismyndighetens uppdrag att skydda människor från att bli utsatta för brott, att klara upp dem och att ge brottsoffer upprättelse.

– Vi förstår att det finns risker för målkonflikter mellan förmågan att effektivt förebygga och bekämpa brott å ena sidan och den personliga integriteten å andra sidan. I vår konsekvensbedömning presenterar vi därför en rad åtgärder som ska begränsa riskerna, säger Anders Hall.

Exempel på sådana åtgärder är att inspelat material raderas löpande och att 360-graderskameran enbart får slås på i aktivt inspelningsläge i vissa situationer.

– Vi kommer ha en stor nytta av tekniken, inte minst i situationer där det skett allvarliga brott på allmän plats och gärningsmännen själva flyr i fordon. Polisen växer nu med fler medarbetare och kan vi dessutom utrusta dem med modern teknik blir effekten påtagligt mycket större, fortsätter han.

Om IMY bedömer att den planerade teknikanvändningen strider mot brottsdatalagen eller innebär för stora risker för enskilda kan myndigheten ge Polismyndigheten råd om ytterligare åtgärder och anpassningar. IMY har sex veckor på sig att svara Polismyndigheten, och har möjlighet att förlänga svarstiden ytterligare fyra veckor.

Fakta

De närmsta åren ska polisens fordonspark fasas ut för att ge plats åt den nya generationens polisbilar. Runt 2 200 nya fordon ska levereras under åtta år, både målade och civila personbilar avsedda för ingripande. Kostnaden är ca 250 miljoner kronor per år inklusive serviceavtal. Den totala kostnaden är runt 2 miljarder kronor fördelat på åtta år. Snittpriset för en bil är 750 000 kronor och i avtalen ingår service.

Polismyndigheten kommer även köpa minibussar vilka även de kommer utrustas med kameror och radar.

I september inleddes en pilot på tre orter där de nya bilarna används i polisens ordinarie verksamhet. Fordonets arbetsmiljö, dess it-plattform och viss mjukvara testas, däremot inte kameror, videoinspelning och automatisk registreringsnummeravläsare.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login