Ny prognos – småhusboomen fortsätter resten av våren

Av på 2 april, 2021

Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt stark bostadsmarknad under årets andra kvartal. Framför allt gäller det villamarknaden. 65 procent av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under april till och med juni och 74 procent tror att efterfrågan kommer öka. Det är en betydande skillnad mot bostadsrättsmarknaden där 37 procent tror på stigande priser och 40 procent på ökad efterfrågan. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det andra kvartalet 2021 har 806 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan.

– Vaccinationerna börjar visserligen ta fart men stora grupper arbetar fortfarande hemma och räknar med att kunna göra det i någon utsträckning även efter pandemin. Detta, i kombination med kraftig stimulanspolitik och förväntningar om låga räntor under en lång tid framöver fortsätter att ge bränsle åt bostadsmarknaden och då framför allt villor och större bostadsrätter, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

• 65 procent av mäklarna tror på stigande småhuspriser under det andra kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrätter är 37 procent.

• 44 procent tror på oförändrat småhusutbud. En majoritet, 54 procent, tror på oförändrat utbud för bostadsrätter.

• Försäljningarna går snabbt. Hela 21 procent av de svarande uppger att ett småhus säljs inom en vecka från första visning. En klar majoritet, 65 procent, menar däremot att det oftast tar mellan 2-4 veckor.

– Vi har sett kraftiga prisökningar på bostadsmarknaden överlag och särskilt på villamarknaden under en ganska lång tid nu. När priserna stiger så mycket på kort tid samtidigt som vi har väldigt tuffa låneregler betyder det tyvärr att inte minst villadrömmen blir allt mer avlägsen för många vanliga barnfamiljer. Det är en av flera goda anledningar till att det skärpta amorteringskravet inte borde återinföras senare i höst, så som Finansinspektionen sagt, fortsätter Björn Wellhagen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Mäklarsamfundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in