Ny rapport: Högre tillgänglighet och kortare köer med nederländsk vårdmodell

Av på 16 juni, 2019

I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre växer efterfrågan på välfärd. För att hantera utvecklingen och undvika en kostnadschock ute i kommunerna krävs genomgripande reformer. En ny rapport visar hur Nederländernas vårdmodell med inslag av privat finansiering kan avhjälpa den svenska sjukvårdens finansieringsproblem, korta vårdköerna och stärka tillgängligheten.

Under de kommande tio åren väntas andelen äldre än 80 år i Sverige växa med 50 procent. Det kommer att resultera i dramatiskt ökade kostnader för bland annat sjukvården. För att nå ett överskott på en procent, gränsen för att långsiktigt klara verksamheten, saknar Sveriges kommuner och regioner 8 miljarder kronor nästa år. År 2022 saknas 38 miljarder kronor.

– Följderna riskerar att bli mycket allvarliga. En oreformerad sjukvård kommer att kräva en allt större del av de kommunala resurserna och tränga undan andra viktiga verksamheter. Dessutom verkar allt fler inse att konsekvensen av ett system med offentlig finansiering faktiskt också är offentlig ransonering, säger Karin Svanborg-Sjövall, VD på Timbro.

I rapportserien “Ålderskris – Internationella exempel på hur privat finansiering kan avlasta den offentliga välfärden”, som är resultatet av ett samarbete mellan tankesmedjorna Timbro och European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR), studerar forskarna Nima Sanandaji och Gabriel Heller-Sahlgren tre länder och beskriver hur man där har använt privat finansiering för att avlasta den offentliga välfärden och på så vis undsluppit ett sammanbrott i de offentliga verksamheterna. Den första rapporten, som handlar om Japan, presenterades i mars.

I den rapport som presenteras idag riktas uppmärksamheten mot Nederländerna. Nederländerna betraktas som ett europeiskt välfärdssamhälle med en universell sjukvårdsmodell av nordiskt snitt, men till skillnad från Sverige spelar staten en betydligt mindre roll i finansieringen av vårdsystemet.

– Den nederländska vårdmodellen har klara fördelar jämfört med den svenska. Köerna är till exempel kortare och tillgängligheten bättre. Valfriheten mellan olika försäkringsgivare stärker dessutom medborgarnas egenmakt. Patienternas upplevda vårdkvalitet är på ett antal områden också högre i Nederländerna än i Sverige. Här finns mycket att lära för svenska beslutsfattare, säger Nima Sanandaji, vd för ECEPR.

Hälsa | Regionalt
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in