Ny rapport: Kvinnors livsval påverkas av MS

By on 28 oktober, 2017

Multipel skleros (MS) har en stor inverkan på europeiska kvinnors val av utbildning, karriär, familjebildning och relationer visar en ny rapport. Till exempel uppger 36 procent av kvinnorna att sjukdomen har påverkat deras beslut om att skaffa barn eller inte.

En ny rapport som undersökt den socioekonomiska effekten av Multipel skleros (MS) hos kvinnor i Europa visar att sjukdomen påverkar livet på en rad olika områden.

“Trots att kvinnor löper en dubbelt så stor risk att få MS jämfört med män är rapporten ett bevis på att det krävs ytterligare forskning för att öka förståelsen för existerande könsspecifika sjukdomsbördor”, säger Marie Nilsson, Head of Market Access COE vid Merck.

Rapporten baseras på en undersökning av över 800 kvinnor från åtta olika europeiska länder, däribland Sverige. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur MS påverkar kvinnliga patienters livsval. Man tittade också på olika typer av stöd, ouppfyllda behov i samhället och huruvida politiska insatser skulle kunna förbättra livet för kvinnor med MS.

MS är en sjukdom där de flesta får sin diagnos när de är mellan 20-40 år, precis i början av deras vuxna liv och när många funderar på att skaffa barn. I rapporten framgår bland annat att 36 procent av de undersökta kvinnorna antingen valde att avvakta att bli gravida eller att inte alls skaffa barn. Dessa beslut motiverades av tillgången på behandlingsalternativ, särskilt före, under och efter graviditeten.

I rapporten framgår också att:

  • Över 20 procent av de undersökta kvinnorna blev initialt feldiagnostiserade vilket kan påverka sjukdomsförloppet negativt.
  • Över 40 procent av kvinnorna har separerat sedan de fick sin MS-diagnos och en majoritet (88 procent) av dessa kvinnor uppgav att sjukdomen var orsaken.
  • 69 procent av de kvinnor som hade ett vårdansvar för till exempel sina barn upplevde att de hade svårt att behålla denna roll på grund av sjukdomen.
  • Över 65 procent uppgav att MS vid något tillfälle har påverkat arbetslivet. Av dessa kvinnor har totalt 38 procent lämnat arbetsmarknaden vilket resulterar i en inkomst som är lägre än genomsnittet.
  • En ökad allmän förståelse och medvetenhet efterfrågas av kvinnor med MS som inte sällan bemöts av negativa reaktioner från vänner och medarbetare. Politiska insatser kan övervägas för att öka allmänhetens förståelse och säkerställa att kvinnor med MS får bästa möjliga stöd i livet.

Om Multipel skleros (MS)
Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Fortlöpande skovvis MS är den vanligaste formen av MS. Runt 85% av de som har MS har denna form av sjukdomen. Vad som orsakar MS är inte kartlagt men man vet att kroppens immunförsvar attackerar myelinet som leder till att nervkopplingarna försämras. Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login