Ny rapport: Mänsklig katastrof i klimatkrisens spår

By on 20 september, 2019

År 2050 kan hela 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd klimatkrisen. Men om vi agerar nu kan vi bygga motståndskraft, hindra lidande och rädda människoliv. Detta framgår av den nya rapporten ”The Cost of Doing Nothing” som tagits fram av Internationella Rödakorsfederationen.

Klimatförändringarna kommer att slå hårdast mot de fattigaste och mest utsatta. År 2050 kan hela 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, stormar, torka och skogsbränder. Det är närmast en fördubbling jämfört med idag. Till år 2030 kan antalet drabbade öka med 50 procent. Detta framgår av den rapporten ”The Cost of Doing Nothing” om klimatförändringarnas konsekvenser.

Rapporten har också tittat på kostnaden för framtida klimatkatastrofer. Till år 2030 väntas kostnaden för att möta de ökade humanitära behoven stiga till 20 miljarder dollar om året. Siffrorna har tagits fram av den internationella Rödakorsfederationen tillsammans med ledande klimatekonomer.

-Den mänskliga kostnaden kommer att bli enorm om vi inte agerar nu. 200 miljoner drabbade innebär 200 miljoner skäl att agera, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset.

Om vi agerar kraftfullt och beslutsamt kan antalet personer i behov av humanitär nödhjälp till följd av klimatrelaterade katastrofer minska till 10 miljoner år 2050 – en minskning med 90 procent jämfört med befarade 200 miljoner.

-De mest utsatta bör få mer stöd att bygga motståndskraft. Det kan handla om allt från att bygga hus som bättre står emot översvämningar till att forskningen finner grödor och odlingsmetoder som står emot långvarig torka, säger Margareta Wahlström.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login