Ny rapport: Störst lönegap i yrken med jämn könsfördelning

Av på 10 juli, 2017

Män tjänar mer än kvinnor i mer än tre fjärdedelar av 366 studerade yrken, det visar enrapport som har lanserats. Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna och studerar löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken i både privat och offentlig sektor. I 281 av de 366 studerade yrkena tjänar män mer än kvinnor. Löneskillnaderna ökar med stigande ålder och allra störst är löneskillnaderna i yrken som kräver längre utbildning.

– Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Det är en paradox att samtidigt som vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval så är löneskillnaderna störst i yrken med jämn könsfördelning, säger Lena Johansson, representant från Lönelotsarna.

Den totala kostnaden för att utjämna löneskillnaderna i samma yrke i den privata sektorn är 17 miljarder kronor och i den offentliga sektorn 4,4 miljarder kronor. I yrken med jämn könsfördelning inom privat sektor tjänar kvinnor i genomsnitt 2 900 kronor mindre än män, och i yrken med jämn könsfördelning inom offentlig sektor tjänar kvinnor 3 300 kronor mindre än män.

– Rapporten visar på samma återkommande mönster, kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. Även om lönegapet minskar går det alldeles för långsamt. Det krävs samlade åtgärder från både arbetsmarknadens parter och regeringen om man på allvar vill uppnå förändring, säger Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet.

Om Rapporten:
Mer om resultat och metod hittar du i rapporten: Samma yrke – olika lön. Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna i samarbete med Fredrika Bremer Förbundet och Sveriges Kvinnolobby.

Läs rapporten här »

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in