Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

By on 15 mars, 2018
Kan vi få ha det så här som gamla - med ett friskt och aktivt liv långt upp i åren?

SNAC-studiens nya rapport Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar visar.

”Men även om antalet dementa i dag är lägre än uppskattat, kommer antalet att öka kraftigt under 2020-talet på grund av befolkningsutvecklingen. Planering av vård och omsorg för personer med demenssjukdom måste därför inriktas på att möta denna utmaning”, säger Laura Fratiglioni, professor på Aging Research Center vid KI och forskningsledare för befolkningsstudien på SNAC-Kungsholmen vid Äldrecentrum.

Rapporten Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet med syfte att kartlägga förekomst av demens bland studiedeltagarna i SNAC-projektet, analysera eventuella geografiska skillnader mellan olika områden i Sverige och undersöka om demensförekomsten har förändrats över tid i Sverige.

Totalt omfattade SNAC-projektet 8 421 deltagare – 60 år och äldre – vid den så kallade baslinjeundersökningen. Den aktuella rapporten omfattar resultat från baslinjeundersök­ningen mellan åren 2001–2004 och tre uppföljande undersökningar: 2004–2007, 2007–2010 och 2010–2013.

Som förväntat ökade demensprevalensen med ökad ålder och var högre bland personer med lägre utbildningsnivåer. Inga geografiska skillnader i demensprevalens observerades dock, varken mellan de fyra SNAC-områdena eller mellan stad och landsbygdsområden. Inga statistiskt signifikanta förändringar av demensprevalens observerades under perioden. Men prevalensen var lägre jämfört med resultaten från SBU:s systematiska genomgång från början av 2000-talet. Denna visade på cirka 160 000 demenssjuka totalt, medan skattningar baserade på SNAC visar på cirka 126 000–130 000 demenssjuka bland personer 60 år och äldre år 2016 och ca 135 000 totalt sett i Sverige.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login