Ny rapport visar vikten av effektivitet och hållbarhet på marknaden för molntjänster

Av på 19 oktober, 2020

Schneider Electric, ledande inom digital transformation, energihantering och automation, har beställt en studie av det internationella undersökningsföretaget 451 Research. Studien visar hur viktigt effektivitet och hållbarhet är på marknaden för molntjänster.

Rapporten innehåller resultat och insikter från en undersökning med över 800 datacenterleverantörer runt om i världen, om hållbarhet och strategiska initiativ på området. Rapporten tar också upp vad som krävs för att lyckas med hållbar samlokalisering.

– Rapporten från 451 Research ger en nulägesbild av vilken påverkan effektivitet och hållbarhet har på marknaden för samlokalisering, säger Mark Bidinger, chef för segmentet Cloud & Service Provider på Schneider Electric. Datacenterleverantörer kan använda den som ett verktyg för att bedöma vilka luckor det finns i resurser och antaganden, liksom risker med att inte vidta några åtgärder.

Till rapporten Multi-tenant data centers and sustainability: ambitions and reality, genomförde 451 Research undersökningar bland beslutsfattare med ansvar för hållbarhetsstrategier för datacenter i samlokaliserings- och grossistbranschen. Respondenterna fanns bland annat i USA, Kina, Indien, Australien, Frankrike, Storbritannien, Mexiko, Brasilien, Japan, Singapore, Saudiarabien, Sverige och Danmark. Företagen har mellan tio och mer än 10 000 anställda och datacenterkapacitet från mindre än 1 MW till mer än 150 MW.

– Effektivitet och hållbarhet i datacenter är redan en stor fråga i branschen och vår undersökning visar att frågan är högt prioriterad hos leverantörer inom MTDC (multi-tenant data centers) över hela världen, säger Daniel Bizo, Senior Research Analyst på 451 Research, en del av S&P Global Market Intelligence. Förväntningarna från kunder, tillsynsmyndigheter och allmänheten kommer bara bli större när effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. När den globala datacenterinfrastrukturen växer som svar på högre efterfrågan på digitala tjänster, ökar också intresset för dess betydande miljöpåverkan.

De viktigaste insikterna om hållbarhet
Rapporten visar mognadsgraden i hållbarhetsfrågor hos leverantörer av samlokalisering världen över. Några viktiga insikter:

 • Majoriteten av respondenterna (57 procent) tror att effektivitet och hållbarhet kommer att vara mycket viktiga konkurrensfaktorer inom tre år, en stor ökning från siffran i nuläget, som ligger på 26 procent.
 • Bara 43 procent av respondenterna säger att de har en strategi för hållbarhet och effektivitet i sin infrastruktur.
 • Det som framför allt driver effektivitets- och hållbarhetsarbetet är:Förväntningar från kunder (50 procent)
 • Långsiktig operativ motståndskraft (40 procent)
 • Regelverk (36 procent)
 • 97 procent av leverantörerna har kunder – från ett fåtal till samtliga – som frågar efter avtalsenliga åtaganden inom hållbarhet.
 • Bara 56 procent av de tillfrågade uppgav att de kunde samla in mätvärden från sina operativa system och de återstående sa att de inte rapporterar dessa mätvärden (energianvändning, PUE etc). Ungefär en tredjedel följer upp koldioxidintensitet på alla anläggningar.

El och kyla bedöms vara de viktigaste förbättringsområdena inom hållbarhet för datacenter
De viktigaste fokusområdena för hållbarhet inkluderar:Optimera fördelningen av energi inom datacentret

 • Uppdatera datacentrets infrastruktur för eldistribution
  Optimera effektiviteten för kylning
 • Uppgradera datacentrets infrastruktur för kylning
 • Att mäta hur effektivt datacentret använder el, vatten och andra resurser, är en viktig del av ett effektivt hållbarhetsarbete. Effektivt produktunderhåll och modernisering är viktigt för att förlänga och optimera livscykeln för en datacenteranläggning tillsammans med användning av DCIM och programvara för att övervaka systemdrift och resurseffektivitet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Schneider Electric

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in