Ny råttinvasion i höst – så håller du skadedjuren borta från hemmet

By on 17 oktober, 2021
Ny råttinvasion i höst – så håller du skadedjuren borta från hemmet

Med höstens intåg söker sig råttorna inomhus i skydd mot kylan. Antalet råttsaneringar har stadigt ökat de senaste åren, för att slå alla rekord hösten 2020. I år har Trygg-Hansas saneringspartner Nomor redan genomfört 35 000 gnagarsaneringar och mycket tyder på att vi kan nå en liknande nivå som fjolårets rekord även i höst.

Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, ger sina bästa tips för hur man undviker ovälkommet besök.

Trygg-Hansas saneringspartner Normor ser en tydlig ökning av antalet saneringstillfällen de senaste åren. I fjol genomfördes över 50 000 ingripanden vilket motsvarar en fördubbling jämfört med 2015. I år har de redan genomfört 35 000 saneringar innan höstens råttinvasion ens har börjat.

– Vad som för oss människor är sopor är för råttor en festmåltid. Genom att undanröja allt som ger råttor föda och skydd minskar du risken för bosättning i anslutning till eller i huset. Håll rent och se till att sopkärl och komposter är väl tillslutna och plocka bort fallfrukt från trädgården. Täta även husets springor och andra mindre utrymmen för att minimera risken för angrepp, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Gnagande på elkablar kan orsaka brand

På ett år kan ett råttpar få mellan 800 och 1000 ungar, därför är det alltid viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Förutom att det är mycket obehagligt att råttor rör sig i hemmet så medför det framför allt en skaderisk eftersom de gnager på allt. Om de kommer åt elkablar så kan det orsaka brand, med förödande konsekvenser som följd.

Om man misstänker att man har ovälkommet besök bör man direkt kontakta sitt försäkringsbolag för att få saneringshjälp, annars är risken stor att råttorna förökar sig snabbt och åsamkar stora skador på fastigheten.

– Vanliga tecken på att man har råttor är att man hör skrapljud på nattetid eller ser spår i dammiga utrymmen och gnidmärken vid dörrar och portar. Man ska även ha utkik efter råttspillning som liknar stora mörkbruna riskorn. Gångar är ett av de tydligaste tecknen på att råttor inte bara varit på plats, utan även etablerat sig, säger Håkan Franzén.

Expertens tio tips för hur du undviker råttor i din bostad:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården eller innegården.
 • Håll rent och se till att sopkärl och komposter, både inomhus och utomhus, är väl tillslutna med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
 • Förvara inte djurfoder utomhus.
 • Lämna inte mat framme inomhus, utan förvara den i slutna behållare.
 • Skär ner buskage och växtlighet direkt intill fastigheten som erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. En råtta kan ta sig igenom ett hål som är stort som en ny femkrona.
 • Säkerställ att rördragningar för avlopp och ventilation som går in i fastigheten är tätade.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med fastmonterade galler.

Statistik på antal råttsaneringar som Nomor genomfört:

 1. 2011: 6 917
 2. 2012: 8 363
 3. 2013: 11 756
 4. 2014: 15 231
 5. 2015: 20 051
 6. 2016: 26 206
 7. 2017: 31 118
 8. 2018: 36 497
 9. 2019: 45 688
 10. 2020: 51 654
 11. 2021: 34 820 (fram till 24/9)

Sverige
Örebronyheter

Källa Trygg Hansa

You must be logged in to post a comment Login