Ny rondell vid infarten till Nora

Av på 18 juni, 2021

Den 1 september är planerad byggstart för en ny rondell vid infarten till Nora. Bygget är en trafiksäkrande åtgärd och ett steg i att möjliggöra för nya verksamheter.

Rondellen blir i anslutning till infarten vid ICA Supermarket och Windahls bil på Storgatan. Arbetet beräknas pågå från den 1 september till den 30 november men kan ändras beroende på förutsättningar.

En detaljplan har skapats för möjligheten att placera en drivmedelstation i anslutning till rondellen. Under bygget kan det bli vissa störningar vid byggplatsen, ett körfält kommer alltid vara öppet för att det ska vara möjligt att åka förbi och även kunna nå verksamheterna.

– Det är viktigt ur en säkerhetssynpunkt och det möjliggör också för framtida utvecklingsarbeten i området, säger kommunstyrelseordförande Tom Rymoen (M) och Kommunalråd Solveig Oscarsson (S)

Infarten har upplevts som osäker och många gånger har det varit höga hastigheter vid den sträckan och rondellen ska hjälpa att höja trafiksäkerheten.

– Det är framförallt en säkerhetsåtgärd som också ökar också tillgängligheten till de verksamheter som är förlagda där, och även för eventuellt nya verksamheter, säger Håkan Blaxmo trafikingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Länet
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in