Ny S-politik för att stärka välfärden

By on 5 november, 2021
Arkivbild

Socialdemokraternas partikongress har idag tagit flera beslut om hur framtidens välfärd ska stärkas. Kongressen är eniga om att sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och kortare köer.

Kongressen har även fattat flera beslut som syftar till att stärka trygghetssystemen och öka pensionerna bland annat genom höjd pensionsavgift.

– Vård efter behov eller vård efter köpkraft. En hälso- och sjukvård som hålls samman eller som säljs ut, sjukhus för sjukhus. Det är en av skiljelinjerna i svensk politik inför nästa års val, säger Lena Hallengren, partistyrelsens föredragande.

Ett urval av de beslut som partikongressen har fattat:

  • Bygg ut grund- och specialistutbildningen och ge fler möjlighet att specialisera sig med lön under utbildningen. Avsätt resurser till att genomföra förslag på förbättringar, direkt från vårdens anställda.  
  • Stopp för aggressiv reklam från vårdföretag. Sveriges offentligt drivna akutsjukhus, inklusive universitetssjukhusen, ska skyddas mot utförsäljning eller privatisering. Privata vårdgivare ska inte kunna teckna avtal med både regioner och försäkringsbolag. 
  • 1177 ska drivas i offentlig regi för att säkra att kommersiella intressen inte påverkar de råd och upplysningar som ges.
  • Förlossningsvården ska stärkas så att alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Nationella riktlinjer ska tas fram för mödravården. 
  • Karensavdraget ska utredas skyndsamt i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom inte ska drabba olika yrkesgrupper orättvist.
  • Pensionerna ska höjas bland annat genom höjd pensionsavgift.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Socialdemokraterna

You must be logged in to post a comment Login