Ny satsning på länets kulturliv ska mildra pandemins negativa effekter

Av på 12 juni, 2020

Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturskapare att klara sig igenom den kris som coronaviruset medför. Det beslutade nämndens ledamöter vid dagens sammanträde, enligt ett pressmeddelande.

Länets kulturliv drabbas hårt av coronapandemins framfart, och från Region Örebro läns sida vidtas nu ytterligare åtgärder för att stötta den utsatta sektorn. Det stöd som kulturnämnden beslutade om i dag omfattar tre utpekade områden, där varje område tilldelas 500 000 kronor.

De tre områdena är: Stöd till kulturskapare, stöd för inkomstbortfall samt stöd till regionalt finansierade kulturproducenter.

Det här stödet är efterfrågat, och i nämnden tror vi att det betyder mycket för de kulturskapare som kämpar för att klara vardagen nu när coronaviruset härjar. Och i förlängningen tror vi att den här satsningen kan leda till att länets kulturella infrastruktur stärks, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Stöd till kulturskapare

Stödet som riktas till kulturskapare i länet kan sökas av den som är professionellt verksam inom områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd samt teater. Stödet delas ut i stipendier om 25 000 kronor vardera, och beräknas täcka två veckors arbete för totalt 20 personer.

Stöd för inkomstbortfall

Stödet för inkomstbortfall kan sökas av enskilda aktörer, föreningar eller organisationer som driver kulturverksamhet, och som drabbats av vikande intäkter. Maxbeloppet som kan sökas av en enskild aktör är 75 000 kronor.

Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter

Detta stöd riktar sig till de aktörer som får merkostnader till följd av ändrade arbetssätt samt till de aktörer som drabbas av inkomstbortfall.

Den rådande pandemin har begränsat människors möjlighet att ta del av kulturaktiviteter. Det har bland annat lett till inställda föreställningar och verksamheter som håller stängt. Med det här stödpaketet, i kombination med andra åtgärder, vill vi underlätta tillvaron för länets kulturskapare, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Summan för den i dag beslutade satsningen, 1 500 000 kronor, ryms inom kulturnämndens budget genom omfördelning och inom extra politiska satsningar.

Dagens beslut kompletterar tidigare stödåtgärder som till exempel den omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer som kulturnämnden fattade beslut om i maj i år.

– Kultursektorn drabbas hårt av coronapandemin, och från kulturnämndens sida vill vi göra vad vi kan för att våra lokala kulturskapare ska klara sig igenom krisen på bästa möjliga sätt. Det innebär bland annat beslut om riktat ekonomiskt stöd likt det vi fattade beslut om i dag och det vi fattade beslut om i maj månad, säger Malin Silén (KD), ledamot av kulturnämnden.

Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in