Ny Sifoundersökning: Knappt var tredje svensk kontrollerar sitt blodtryck

By on 12 november, 2019
Blodtrycksmätning

Trots att högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom kontrollerar inte ens var tredje vuxen svensk sitt blodtryck regelbundet. Det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden, som nu uppmanar fler svenskar att testa blodtrycket för att kunna förbättra sina levnadsvanor eller få behandling som leder till ett friskare liv.

– Högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt. Om problemen identifieras tidigt kan man sänka sitt blodtryck genom att äta sunt, röra på sig och medicinera – därför är det oroväckande att inte ens var tredje svensk i vuxen ålder kontrollerar sitt blodtryck regelbundet, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

I takt med att blodkärlen stelnar ökar risken för högt blodtryck ju äldre man blir. I Sverige har fler än en av fem vuxna högt blodtryck. Nästan hälften av alla pensionärer har högt blodtryck. Tillståndet är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom, men trots det är mörkertalet stort.

En ny Sifoundersökning, genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, visar att endast 31 procent av landets vuxna befolkning kontrollerar sitt blodtryck regelbundet.

– Forskningen har resulterat i livsstilsråd och blodtryckssänkande mediciner som räddar liv, men om vi ska kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom måste behandlingen komma alla till del. Dessutom behöver forskningen ökade resurser för att kunna utveckla nya, skräddarsydda läkemedelsbehandlingar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Bland annat pågår projekt för att ta fram effektivare läkemedel mot högt blodtryck.Fakta: Om Sifoundersökningen

Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 20–27 september 2019. 1 000 svenskar i åldrarna 18-79 år svarade på frågan, med följande resultat:

Kontrollerar du ditt blodtryck regelbundet?
  Samtliga åldrar: Åldersgruppen 65–79:
Ja: 31 procent 56 procent
Nej: 69 procent 44 procent
Tveksam, vet ej: 0 procent 0 procent

Fakta: 4 svar om högt blodtryck (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Hur vanligt är högt blodtryck? En av fem har förhöjt blodtryck i Sverige och löper ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom, exempelvis stroke.

Hur vet jag att jag har högt blodtryck? Högt blodtryck smyger sig oftast på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Därför är det viktigt för alla över 50 år att kontrollera blodtrycket en gång per år. Vanliga hälsokontroller inkluderar blodtrycksmätning. Att skaffa en egen blodtrycksmätare och göra egna mätningar är ett annat sätt att ha koll på sitt blodtryck.

Vad är det som mäts? Blodtrycket anges i två siffror till exempel 120 över 80. Den första siffran är övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. Den andra är undertrycket som visar när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Hur ser ett normalt blodtryck ut? Vad som räknas som normalt respektive högt blodtryck kan variera under dygnet, från person till person och i olika åldrar. Den allmänt vedertagna gränsen för högt blodtryck i Sverige är 140/90 mmHg.

Fakta: Om hjärt-kärlsjukdom 2019(Källa: Hjärt-Lungfonden)
– I Sverige lever 2,0 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom.

– Över 30 000 människor dör varje år av hjärt-kärlsjukdom i Sverige.

– De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

– Forskningens utmaningar i dag är bland annat att lära sig förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

– Varje år får Hjärt-Lungfonden ansökningar om forskningsanslag på 1,5-2,0 miljarder kronor och kunde i år dela ut rekordbeloppet 351 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom. För tio år sedan låg samma siffra på 140 miljoner kronor.

– Hjärt-Lungfonden stödjer löpande ungefär 250 vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Hjärt Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login