Ny skrift från föreningen Industrilandskap i Bergslagen

By on 6 maj, 2023
Bild: LindeKultur

Vattenkraft för välstånd, ny skrift från föreningen Industrilandskap i Bergslagen.

Föreningen Industrilandskap i Bergslagen har utkommit med Nr 13 i sin skriftserie som behandlar olika ämnesområden med anknytning till Bergslagens industrihistoria. Skriften ”Vattenkraft för välstånd” har temat vattenkraftsanläggningar och har skrivits av Marianne Lindeborg som vaskat fram uppgifter om vattenkraftens ursprung och utveckling.

Föreningens syfte är att verka för bevarandet av industriminnen i Bergslagen och att inspirera till studier om Bergslagens industrihistoria. Föreningen ger sedan 2003 ut skriften “Industrilandskap i Bergslagen” som nu utkommit med 13 nummer som behandlar olika ämnesområden med anknytning till industrihistoria.

”Temat för denna upplaga av Industrilandskap i Bergslagen är vattenkraftsanläggningar – en viktig del av vårt kulturarv”, skriver föreningens ordförande Johnny Olsson i skriftens förord: ”Många av dessa anläggningar är tyvärr borta. De har rivits, ruttnat ner eller har påpekat annat sätt försvunnit. Inte desto mindre förtjänar de uppmärksamhet för att dessa anläggningar lade grunden för vårt moderna industrilandskap”.

Författare till skriften är Marianne Lindeborg som har djupdykt i de historiska källorna och vaskat fram uppgifter om vattenkraftens ursprung och utveckling. Hon har också varit ute och gått längs skogarnas vattendrag på spaning efter bortglömda skvaltkvarnar, hammarsmedjor och annat.

Skriften ”Vattenkraft för välstånd” distribueras till alla medlemmar i föreningen och kan köpas genom mail till lasse.nilsson@trallingen.se.

Bergslagen
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login